Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Informācija mājas dzīvnieku īpašniekiem

Sakarā ar to, ka kārtējo reizi klaiņojošie suņi apdraud cilvēku drošību, Aglonas novada dome atgādina, ka suņu īpašniekiem ir jāievēro pienākumi un prasības, kas noteiktas 2006. gada 4. aprīļa noteikumos Nr. 266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”.

   Iegādājoties mājdzīvnieku, dzīvnieka īpašnieks uzņemas atbildību par tā labturības un īpašo turēšanas prasību ievērošanu un veterinārmedicīniskās palīdzības nodrošināšanu, nepieļauj tā klaiņošanu, kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošina dzīvnieka meklēšanu un letālās situācijās – apbedīšanu. Attiecība uz mājdzīvnieka veselību jāievēro, ka mājdzīvnieka īpašnieka pienākums ir nodrošināt dzīvnieka regulāru vakcinēšanu.

   Mājdzīvnieka īpašniekam ir tiesības kopā ar mājdzīvnieku atrasties ārpus savas mājas teritorijas, taču ir jāņem vērā,  ka dzīvnieks nedrīkst traucēt sabiedrību un radīt draudus cilvēku drošībai, veselībai un dzīvībai. Pilsētās un ciemos ārpus norobežotas teritorijas suņus pastaigās jāved pavadā.

  Ja šīs prasības netiks ievērotas, dzīvnieku īpašnieki tiks saukti pie administratīvās atbildības, klaiņojošie dzīvnieki tiks izķerti.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv