Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Informācija mājas dzīvnieku īpašniekiem

Mājdzīvnieka īpašnieka pienākumi ir noteikti gan Dzīvnieku aizsardzības likumā, gan Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr. 266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”.


Iegādājoties mājdzīvnieku, dzīvnieka īpašnieks uzņemas atbildību par tā labturības un īpašo turēšanas prasību ievērošanu un veterinārmedicīniskās palīdzības nodrošināšanu, nepieļauj tā klaiņošanu, kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošina dzīvnieka meklēšanu un letālās situācijās – apbedīšanu. Attiecība uz mājdzīvnieka veselību jāievēro, ka mājdzīvnieka īpašnieka pienākums ir nodrošināt dzīvnieka regulāru vakcinēšanu.

Dzīvnieka īpašnieka pienākumi, mājdzīvniekam atrodoties ārpus telpām.

Mājdzīvnieka īpašniekam ir tiesības kopā ar mājdzīvnieku atrasties ārpus savas mājas teritorijas, taču ir jāņem vērā šādi apstākļi:

• dzīvnieks nedrīkst traucēt sabiedrību un radīt draudus cilvēku drošībai, veselībai un dzīvībai;

• dzīvnieks nedrīkst radīt draudus citu dzīvnieku drošībai, veselībai un dzīvībai.

Tāpat apdzīvotu vietu teritorijā dzīvnieka īpašnieka pienākums ir savākt sava mājdzīvnieka ekskrementus kā arī uzticēt mājdzīvnieka vešanu ārpus mājas teritorijas tikai personai, kas spēj kontrolēt un savaldīt dzīvnieku un nodrošināt, lai mājdzīvnieks neapdraud cilvēkus un dzīvniekus.

Dzīvnieks nedrīkst traucēt apkārtējos.

Mājdzīvnieka īpašnieka pienākumos ietilpst arī rūpēties par to, lai viņa mīlulis netraucētu citus sabiedrības locekļus. Tāpat dzīvnieka īpašnieka pienākums ir:

• rūpēties par labvēlīgu sabiedrības attieksmi pret viņa īpašumā esošo dzīvnieku;

• nodrošināt, lai mājdzīvnieks (tā smaka, riešana vai gaudošana) netraucētu mājas vai apkārtnes iedzīvotājus.

Sakarā ar to, ka kārtējo reizi klaiņojošie suņi apdraud cilvēku drošību, Aglonas novada dome atgādina, ka suņu īpašniekiem ir jāievēro prasības. Ja šīs prasības netiks ievērotas, dzīvnieku īpašnieki tiks saukti pie administratīvās atbildības, klaiņojošie dzīvnieki tiks izķerti.

Aglonas novada dome ir noslēgusi sadarbības līgumu ar biedrību „Dzīvnieku patversme Mežavairogi”, kas veiks bezsaimnieka klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanu, izmitināšanu, uzturēšanu, aprūpi, kā arī eitanāziju un utilizāciju.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv