Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Informācija makšķerniekiem

  Pavasarī dodoties makšķerēt uz publiskajām ūdenstilpēm un vairākumu licencēto ūdenstilpju, jāatceras, ka MK noteikumi Nr. 1498 “Makšķerēšanas noteikumi”   paredz aizliegumus un ierobežojumus papildus tiem, kas ir spēkā visu gadu. Tie attiecas uz makšķerēšanu no laivas un zemūdens medībām, makšķerēšanu dažās ūdenstilpēs, kā arī četru sugu zivju paturēšanu lomā un vēžošanu. Tātad, pirms doties makšķerēt, jāpārliecinās, vai izvēlētajā vietā un laikā ir atļauts makšķerēt. Makšķernieka karti var iegādāties šeit . Karte nav nepieciešama personām vecumā līdz 16 gadiem un personām, kas vecākas par 65 gadiem, kā arī invalīdiem. Atgādinām, ka makšķerēt no laivas drīkst tikai no 1. maija, tīklu zveja iekšējos ūdeņos gan vēl aizvien atļauta tikai no 15.jūnija, bet zveja ar murdiem – no 1.jūnija. Šo noteikumu pārkāpēji saucami pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  Vairāk informācijas par makšķerēšanu  atradīsiet šeit: www.copeslietas.lv

Avots: www.copeslietas.lv

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv