Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Informācija novada iedzīvotājiem

Aglonas novada dome informē, ka Aglonas novada pašvaldība organizē, koordinē un kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā bīstamo atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar Aglonas novada pašvaldības 2014. gada 29. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 12 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aglonas novada administratīvajā teritorijā”.


Saskaņā ar minētajiem noteikumiem un līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, ikvienam Aglonas novada nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītājam vai lietotājam ir pienākums noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju – AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”, juridiskā adrese: Slāvu iela 6, Daugavpils, LV-5404, kontakti: +371 654 44570, specatu@specatu.lv).

Līgumu neesamības gadījumā lūdzam nekavējoties sazināties ar atkritumu apsaimniekotāju AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” un noslēgt līgumu par atkritumu izvešanu.

Brīdinājums!

Sākot ar 2016. gada 1. jūniju tiks apsekoti īpašumi, noskaidroti to īpašnieki, valdītāji un lietotāji, kā arī tiks noskaidrota informācija par līgumu esamību ar atkritumu apsaimniekotāju. Līgumu neesamības gadījumā pilnvarotas personas sastādīs administratīvo pārkāpumu protokolus par sadzīves atkritumu radītāja nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā un nosūtīs šos protokolus Aglonas novada domes Administratīvajai komisijai. Saskaņā ar Saistošo noteikumu Nr.12 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aglonas novada administratīvajā teritorijā” 10. punktu par Saistošo noteikumu pārkāpšanu, tajā skaitā līgumu neslēgšanu, fiziskas un juridiskas personas saucamas pie administratīvās atbildības, bet saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75. panta otro daļu, par minēto pārkāpumu Administratīvā komisija var uzlikt naudas sodu fiziskām personām no 70 līdz 700 eiro, bet juridiskām personām – no 430 līdz 1400 eiro.

Aicinām visus Aglonas novada sadzīves atkritumu radītājus piedalīties pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā atbilstoši iepriekš minētajiem normatīvajiem aktiem un noslēgt līgumus ar atkritumu apsaimniekotāju, lai novērstu nelabvēlīgas sekas un administratīvo lietvedību uzsākšanu.

Informāciju iesniedza: Viktors Dimpers, Aglonas novada pašvaldības Komunālo pakalpojumu nodaļas vadītājs

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv