Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Informācija par Aglonas sporta centra stadiona pārbūvi

Projekts Nr.16-03-AL21-A019.2202-000002 “Aglonas Sporta centra stadiona pārbūve”.

Šobrīd turpinās darbs pie Aglonas sporta centra stadiona pārbūves pirmās kārtas.

Projekta pirmajā kārtā paredzēts:

1.Pārbūvēt futbola laukumu un skrejceļus.

2. Stadiona austrumu pusaplī ierīkot lodes grūšanas apli ar piezemēšanās sektoru un tāllēkšanas bedri ar skrejceliņu.

3. Stadiona rietumu pusaplī ierīkot marķētu šķēpa mešanas vietu.

4. Ieklāt sintētisko segumu futbola laukumam, skrejceļiem un pusapļiem.

5. Ierīkot laukuma apgaismojumu.

Uzsākot stadiona pārbūvi tika veikti sagatavošanas darbi – koku zāģēšana, celmu izraušana un transportēšana. Tālāk sekoja zemes darbi- augsnes norakšana, izvešana, zemes planēšana pēc dotajām augstuma atzīmēm un minerālgrunts ieklāšana.

  

Futbola laukumam ir ierīkota drenāžas sistēma ūdens novadīšanai, kā arī veikti darbi stadiona un celiņa apgaismojuma ierīkošanai. Tagad notiek darbs pie pamatu sagatavošanas sintētiskā seguma ieklāšanai.

Celtniecības darbus veic SIA Ošukalns

Būvprojekta autors: AS Komunālprojekts

Autoruzraudzība: AS Komunālprojekts

Būvuzraudzība: SIA FirmaL4

Projekta īstenošanas laiks: 16.05.2016.-03.10.2018.

Pirmās kārtas stadiona pārbūves kopējās izmaksas 376 175.01 EUR ar PVN.

Lauku atbalsta dienesta piešķirtais publiskais finansējums 45 000.00 EUR, attiecināmās izmaksas 50 000,00 EUR bez PVN, projekta kopējās izmaksas 60 500.00 EUR (ar PVN), līdzfinansējums 5 000,00 EUR (10%), PVN – 10 500.00 EUR.

2017. gada 16. janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informēja, ka pamatojoties uz likuma “Par pašvaldības budžetu 2017. gadam” Aglonas novada domei tika piešķirts finansējums 50 000,00 EUR (ar PVN) pašvaldības pasākumam “Aglonas Sporta centra stadiona pārbūve”.

2017. gada 30. jūnijā domes sēdē tika pieņemts lēmums, projekta aktivitāšu realizēšanai, kārtot aizņēmumu Valsts kasē.

Projekts tiek realizēts ar biedrības “Preiļu rajona partnerība” http://www.preilupartneriba.lv/, Lauku atbalsta dienesta http://lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/leader-pieejas-istenosana-2014-2020/, Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas http://www.varam.gov.lv/ un Aglonas novada domes www.aglona.lv atbalstu.

Projekta vadītāja Vita Rivare,
e-pasts: vita.rivare@aglona.lv,
tālrunis: 29138911