Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Informācija par radošo industriju centra ēkas nomas tiesību izsoļu rezultātiem

2021. gada 18. martā notika deviņu telpu pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Somersētas ielā 23, Aglonā (radošo industriju centrs) nomas tiesību izsole, kurā piedalījās divi pretendenti un tika noslēgti divi nomas līgumi:

2021. gada 14. maijā noslēgts nomas līgums ar VAS Latvijas Pasts par telpas 1.stāvā ar platību 35,0 m2 nomu par nomas maksu 39,80  EUR/nomas maksa mēnesī (bez PVN). Telpu izmantošanas mērķis – pasta pakalpojumi.

2021. gada 21. aprīlī noslēgts nomas līgums ar Aglonas pagasta zemnieku saimniecību “Vilnīši” par telpu 2.stāvā ar platību 35,9 m2 par nosacīto cenu 60,00 EUR/nomas maksa mēnesī (bez PVN). Telpu izmantošanas mērķis – biroja telpas.

2021. gada 15. jūnijā notika atkārtota izsole, kurā nomas tiesības ieguva vēl divi pretendenti:

2021. gada 21. jūnijā noslēgts nomas līgums ar Olitu Hmelnicku par telpu 1.stāvā 25,6 m2 platībā par nosacīto cenu 57,60 EUR/nomas maksa mēnesī (bez PVN). Telpu izmantošanas mērķis – rokdarbu darbnīca – veikals.

2021. gada 21. jūnijā noslēgts nomas līgums ar Karīnu Selicku par telpu 2. stāvā 20,7 m2 platībā par nosacīto cenu 36,80 EUR/nomas maksa mēnesī (bez PVN). Telpu izmantošanas mērķis – skaistumkopšana.

Informāciju iesniedza: Inta Klindžāne,  pašvaldības juriste

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv