Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Informācija par ūdens skaitītāju rādījumu nodošanu un patēriņa aprēķinu

Lūdzam  iedzīvotājus veikt ūdens skaitītāju rādījumu nodošanu katru mēnesi un sekot ūdens skaitītāju verifikācijas termiņiem. Ja skaitītāju rādījumi netiek nodoti, pakalpojuma aprēķini tiek veikti pēc dzīvoklī deklarēto personu skaita vai, ņemot vērā vidējo ūdens patēriņu pēdējos trīs mēnešos.

 Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi jānodod katra mēneša pēdējās 3 dienās.

Pastāv vairākas iespējas, kā var paziņot ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus:

- rakstot uz e-pastu:  valentina.volkova@aglona.lv ; graveri@aglona.lv; kastulina@aglona.lv; skeltova@aglona.lv

 - zvanot pa tālruni:    65 324572 (Aglona); 65629718 vai 26531854 (Grāveri); 65652201 (Kastuļina); 65600826 vai 26531885 (Šķeltova),

- klātienē nododot ūdens skaitītāju rādījumus kasē  Aglonas novada domē vai Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu pārvaldēs, 

- iemetot lapiņas ar skaitītāja rādījumiem pastkastītēs, kas novietotas:

                     -uz informācijas stenda A. Broka un Jaunzemu ielu krustojumā,

                     – uz informācijas stenda Jaunciemā,

           (uz lapiņas jānorāda: adrese, vārds, uzvārds un rādījums).

Jāatceras, ka par tekošajā mēnesī nodotajiem ūdens patēriņa skaitītāja rādījumiem maksa tiek aprēķināta nākamajā mēnesī.

2016. gada 22. marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 174 „Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 12.2. punktā noteikts, ka pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus (par to rakstiski brīdinot pakalpojuma lietotāju 10 dienas iepriekš), ja pakalpojuma lietotājs ilgāk par trim mēnešiem nesniedz ūdenssaimniecības pakalpojuma apjoma uzskaitei nepieciešamās ziņas pakalpojuma līgumā noteiktajā kārtībā.

Komunālo pakalpojumu tarifi

Aukstais ūdens Ūdens pakalpojumi ar skaitītājiem 1 kub.m 1.03 0.21 1.24 Nr.13 &21.no 27.06.2014.
Ūdens pakalpojumi no 1 iedzīvotāja bez skaitītāja 1 iedz. 6.15 1.29 7.44 Nr.13 &21.no 27.06.2014.
Ūdens patēriņš vienam liellopam 1gab. 1.54 0.32 1.86 Nr.13 &21.no 27.06.2014.

 

Kanalizācija Kanalizācijas pakalpojumi, ja ir ūdens skaitītājs 1 kub.m 1.07 0.22 1.29 Nr.13 &21.no 27.06.2014.
Kanalizācijas pakalpojumi no 1 iedzīvotāja bez skaitītāja 1 iedz. 5.12 1.07 6.19 Nr.13 &21.no 27.06.2014.

Informāciju iesniedza: Andris Indāns, Komunālo pakalpojumu nodaļas vadītājs

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv