Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Informācija par valsts atbalsta iespējām Hipotēku bankā 

Hipotēku banka ir Latvijā vienīgā specializētā banka, kas izsniedz valsts atbalsta programmu finansējumu. Veicot attīstības institūcijas uzdevumus, Hipotēku banka izsniedz valsts atbalsta aizdevumus tām uzņēmēju grupām, kurām ir grūtāk saņemt finansējumu komercbankās – iesācējiem biznesā un jaundibinātiem komersantiem, pieredzējušiem uzņēmējiem, kas vēlas attīstīt savu biznesu un celt konkurētspēju, kā arī lauku saimniekiem dažādām vajadzībām.

2013. gadā valsts atbalsta programmās dažādām uzņēmēju vajadzībām Hipotēku bankā ir pieejami aptuveni 50 miljoni latu.

Valsts atbalsta programmas, kuras Hipotēku bankas īsteno 2013. gadā:
-          Starta programma biznesa uzsācējiem. Tā piedāvā aizdevumu līdz 54 tūkstošiem latu, bezmaksas konsultācijas biznesa plāna sagatavošanai, kā arī aizdevuma procentu subsīdiju – biznesa uzsācējiem atkarībā no uzņēmuma darbības ilguma tiks segti 70% vai 80% no kopējās aizdevuma procentu maksājumu summas. Projektiem līdz 5 tūkstošiem latu nav nepieciešams uzņēmēja līdzfinansējums. Starta programmu līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.

-          MVU izaugsmes aizdevumu programma. Programmas ietvaros finansējumu var saņemt mazie, vidējie komersanti, lauksaimnieciskās produkcijas ražotāji un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kuriem ir ekonomiski pamatoti turpmākās darbības plāni, bet nav pieejams kredītiestāžu finansējums paaugstinātu risku dēļ. Viens komersants var saņemt kopumā līdz 300 tūkstošiem latu, savukārt  lauksaimniecības produkcijas ražotāji – līdz 2 miljoniem latu.

-          Komersantu konkurētspējas uzlabošanas programma. Apgrozāmo līdzekļu un investīciju aizdevumu kopējā summa ir līdz 1,5 miljoniem latu vienam vai savstarpēji saistītiem uzņēmumiem. Programma paredzēta mikro, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

-          Mikrokreditēšanas programma. Piedāvā aizdevumus mikrouzņēmumiem un biznesa uzsācējiem līdz 10 tūkstošiem latu, turklāt vienkāršota aizdevuma noformēšana.

-          Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi lauksaimniekiem. Programmā pieejami aizdevumi no 5 līdz 700 tūkstošiem latu, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīviem – līdz 2 miljoniem latu.

-          Zemes iegādes kreditēšanas programma. Programma piedāvā aizdevumus zemes iegādei līdz 300 tūkstošiem latu. Tiek īstenota sadarbībā ar Lauku attīstības fondu.

Interesenti informāciju par valsts atbalsta finansējuma saņemšanas iespējām var saņemt Hipotēku bankas filiālēs un Attīstības programmu konsultāciju centros visā Latvijā. Pirmo ieskatu uzņēmuma atbilstībai kādai no valsts atbalsta programmām var sniegt arī programmu kalkulatorswww.hipo.lv/konsultants

Vairāk informācijas par valsts atbalsta programmām Hipotēku bankā www.hipo.lv

Informācijas avots – Hipotēku banka

 

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv