Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Informācija piena ražotājiem

No š.g. 1. jūnija stājās spēkā Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumi Nr. 324 “Valsts papildu atbalsta piešķiršanas kārtība piena ražotājiem” (turpmāk – noteikumi Nr.324). Noteikumi ir publicēti oficiālajā laikrakstā “Latvijas vēstnesis” (https://www.vestnesis.lv/op/2016/104.5).

!!! Vēlamies vērst uzmanību, ka zemāk minētā informācija piena ražotājiem, kas piegādā svaigpienu citā ES dalībvalstī reģistrētam pircējam, ir jāiesniedz Lauksaimniecības datu centrā līdz š.g. 6. jūnijam.


Lauksaimniecības datu centrs līdz š.g.10. jūnijam apkopos un iesniegs Lauku atbalsta dienestam datus par atbalstam atbilstošo piena ražotāju (noteikumu 3.punkts) piegādātā svaigpiena apjomiem.
Pēc šo datu saņemšanas Lauku atbalsta dienests veiks atbalsta likmes aprēķināšanu un katram atbalsta saņēmējam pienākošos atbalsta summas aprēķināšanu, kā arī uzsāks atbalsta izmaksāšanu.
Taču vēršam uzmanību arī uz to, ka saskaņā ar noteikumu Nr.324 nosacījumiem, atbalstu varēs izmaksāt tiem piena ražotājiem, kas ne vēlāk kā 2016.gada 10.jūnijā būs reģistrēti LAD klientu reģistrā jeb vienotajā zemkopības nozares informācijas sistēmā.
Š.g. 24. maija valdības sēdē tika izskatīts Zemkopības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts “Valsts papildu atbalsta piešķiršanas kārtība piena ražotājiem”, kas paredz cita starpā piešķirt atbalstu piena ražotājiem par svaigpiena daudzumu, kas pārdots pirmajam pircējam laikā no 2015. gada 1. oktobra līdz 2016.gada 30. aprīlim.
Atbalstu piena ražotāji par šajā laikposmā pārdoto svaigpienu saņems, ja ražotājam uz š.g. 1. maiju bija reģistrētas slaucamas govis vai teles vecākas par 18 mēnešiem.
Ražotājam nebūs jāiesniedz atbalsta pieteikums, – atbalstu izmaksās Lauku atbalsta dienests, pamatojoties uz Lauksaimniecības datu centrā uzkrāto informāciju par katra ražotāja pārstrādei pārdoto piena daudzumu.
Šajā saistībā ir nepieciešams iegūt informāciju arī par tiem svaigpiena daudzumiem, ko Latvijas piena ražotāji pārdevuši pārstrādei citā ES dalībvalstī (Igaunijas, Lietuvas, Polijas, u.c.) reģistrētam pirmajam pircējam, bez Latvijas uzņēmumu starpniecības.
Tādējādi noteikumi paredz, ka piena ražotājiem, kas pārdod svaigpienu pārstrādei citā ES dalībvalstī reģistrētam pirmajam pircējam, informācija par laikā no 2015. gada 1. oktobra līdz 2016. gada 30. aprīlim šādi pārdoto svaigpienu ir jāiesniedz Lauksaimniecības datu centrā 5 dienu laikā pēc noteikumu spēkā stāšanās.
Tā kā informāciju par šādi pārdotiem svaigpiena daudzumiem Lauksaimniecības datu centrs nesaņem, tad attiecīgie piena ražotāji var nesaņemt sev pienākošos atbalstu.

 

Avots: Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv