Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Informācija suņu īpašniekiem

Saturs atjaunots: 21.03.2014.

Sakarā ar to, ka kārtējo reizi klaiņojošie suņi apdraud cilvēku drošību, Aglonas novada dome atgādina, ka suņu īpašniekiem ir jāievēro Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” prasības. Ja šīs prasības netiks ievērotas, dzīvnieku īpašnieki tiks saukti pie administratīvās atbildības.  Laika periodā no 20. marta līdz mēneša beigām novadā tiks organizēti reidi, ja rezultātā konstatēs klaiņojošus suņus, pašvaldība griezīsies pēc palīdzības pie suņu ķērājiem.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv