Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Informācijas diena Rēzeknes Augstskolā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informācijas dienas programma:  RA Informacijas diena 2015.
Informācijas diena skolotājiem: InformacijasDiena_skolotajiem
Informācijas diena skolēniem: atvertalekcijaskoleniem

10. aprīlī plkst. 13.00 Rēzeknes Augstskolā (RA), Atbrīvošanas alejā 115 (aktu zālē), RA Informācijas dienas noslēgumā, notiks RA studentu teātra „ĶerRA” izrāde „Sirdsbalss”.
Šī izrāde atver durvis ļoti dažādām interpretācijām, aicinot skatītāju mācīties „lasīt starp rindiņām” un raisot jautājumus.
Šogad „Sirdsbalss” RTU teātra dienās ieguva žūrijas locekles, režisores Ilzes Kļaviņas simpātijas balvu. Ilze Kļaviņa izrādi „Sirdsbalss” raksturojusi kā jauniešiem aktuālu, nesamākslotu un izstrādātu priekšnesumu, kas „liek dvēselei raudāt”. Savukārt RTU Kultūras centra direktore Asja Visocka par izrādi teikusi: „Skatoties šo teātra izrādi, prātā paralēli norisinās cits teātris.”
Galvenās tēmas, kurām izrāde pieskaras, ir iekšējā brīvība, ieklausīšanās savā sirdsbalsī, indivīda iekšējā cīņa dažādu ārējo faktoru ietekmē. Režisore: Liene Sergejeva, aktieri: Linda Bauska, Linda Logina, Linda Pastare, Sintija Kaļva, Aivis Trukšāns.

Avots: Rēzeknes Augstskola

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv