Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Informatīvās infrastruktūras izveide Aglonas novadā

2013.gada maijā Aglonas novada dome uzsāks īstenot Lauku atbalsta dienesta apstiprināto ELFLA (Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai) projektu Nr. 12-03-LL12-L413101-000011 “Informatīvās infrastruktūras izveide Aglonas novadā”, kura mērķis ir uzstādīt informatīvās ielu un objektu norādes Aglonas un Jaunaglonas ciemos.

Tiks uzlikts 21 stabs ar 53 norādēm. Projekts  nodrošinās iedzīvotājiem un tūristiem informācijas pieejamību un veicinās lauku dzīves attīstību. Izgatavošanas un uzstādīšanas darbus veiks  SIA „IVS –D” no Daugavpils.

Projekta kopējās izmaksas ir 3658,54 LVL (ar PVN). No kurām  attiecināmās izmaksas ir 2998,91 LVL , projekta līdzfinansējums 10 % jeb 299,89 LVL .