Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Iniciatīvu grupa “Aglonas radošie jaunieši” realizē projektu “Laukuma labiekārtošana Somersetas ielā 34, Aglonā”

Nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds” sadarbībā ar Līvānu, Preiļu, Vārkavas un Aglonas novadu domēm organizēja mazo grantu projektu konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2015. gadā”, ar mērķi atbalstīt radošus un inovatīvus vietējo iniciatīvas grupu projektus, kas veicina kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika, uzņēmējdarbības un vides sakopšanas aktivitāšu popularizēšanu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs.

Projekta iesniedzējs varēja būt biedrība, nodibinājums vai iniciatīvas grupa, kas darbojas Līvānu, Preiļu, Vārkavas un Aglonas novada teritorijā. Katra projekta maksimālais finansējums Aglonas novadā bija 500,00 EUR.
Arī iniciatīvas grupa “Aglonas radošie jaunieši” iesniedza projektu “Laukuma labiekārtošana Somersetas ielā 34, Aglonā”.
Šūpoles, kas atradās pie Aglonas novada domes ēkas, jau bija novecojušas un kļuvušas bīstamas bērniem un jauniešiem, kas tās izmantoja. Pārsvarā tie bija bērni un jaunieši, kas pēc skolas gaidīja skolēnu autobusus, lai dotos mājās. Tā ir vieta, kur bērni un jaunieši var atpūsties un komunicēt savā starpā pēc skolas.
Projekta mērķis – padarīt drošas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas. Sabiedriski pieejamas teritorijas sakopšana un atpūtas vietas veidošana.
Mērķauditorija – Aglonas novada bērni un jaunieši, Aglonas novada domes un Aglonas kultūras centra pasākumu apmeklētāji.
Projekta mērķi un uzdevumi.
Mērķi:
• sekmēt aktīvās atpūtas pieejamību un vides sakopšanu vienā no publiski pieejamām vietām Aglonā;
• izveidot pilnvērtīgu iespēju bērniem un jauniešiem atrasties drošā, sakārtotā un estētiski patīkamā vidē;
Uzdevumi:
• Sakopt un labiekārtot publiski pieejamu vietu Aglonā;
• Uzstādīt jaunas, drošas šūpoles veco šūpoļu vietā;
• Uzstādīt jaunus soliņus;
• Izvietot atkritumu tvertnes.
Projekta īstenošanas rezultātā Aglona ieguva vēl vienu  labiekārtotu, sabiedriski pieejamu teritoriju. Tika sakopts un labiekārtots laukums pašā Aglonas centrā, t.i. tika uzstādītas jaunas, skaistas un galvenais drošas šūpoles, divi jauni un droši soliņi, kā arī atkritumu tvertne. Tagad bērni un jaunieši pēc skolas varēs atrasties drošā un estētiski sakoptā vidē.

Informāciju iesniedza: Gunta Gulbe – Kalvāne, projekta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv