Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Iniciatīvu grupa “Atbalsts “Draiskuļiem”" sāk realizēt projektu “Tautas tērpa svārku, kreklu iegāde Šķeltovas TN deju grupai “Draiskuļi”"

Aglonas novada dome organizēja konkursu iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli – 2018” ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti fiziskajā un sociālajā jomā Aglonas novadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi.


Projekta iesniedzējs varēja būt nereģistrēta iedzīvotāju grupa (esoša vai izveidota tieši  šim nolūkam) vai sabiedriska organizācija (biedrība vai nodibinājums), kas darbojas Aglonas novada teritorijā. Katra projekta maksimālais finansējums 500,00 EUR. Šķeltovas pagasta iniciatīvu grupa “Atbalsts “Draiskuļiem” iesniedza projektu “Tautas tērpa svārku, kreklu iegāde Šķeltovas TN deju grupai “Draiskuļi”, kurš tika apstiprināts. Projekta aktivitāšu realizācijai tika piešķirti 500,00 EUR apmērā. Projekta mērķis – uzlabot deju grupas “Draiskuļi” vizuālo tēlu. Par projekta līdzekļiem iniciatīvu grupa  iegādāsies deju grupas “Draiskuļi” meitenēm 8 tautas deju brunčus un 8 tautas deju kreklus (108,00 EUR pašu ieguldījums).

Ar šī projekta realizāciju mūsu iniciatīvu grupa “Atbalsts “Draiskuļiem”” tuvosies izvirzītajam mērķim – pilnībā nokomplektēt deju grupu ar jauniem latviešu tautas tērpiem.

Lai mazajiem dejotājiem ir prieks dejot un skatītājiem priecāties gan par viņu jauko deju sniegumu, gan par viņu vizuālo tēlu.

Informāciju iesniedza: Astrīda Leikuma, deju grupas “Draiskuļi” vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv