Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Inovatīva pakalpojuma ieviešana Preiļu Biznesa inkubatorā nodarbinātības veicināšanai

Labi izstrādāts biznesa plāns nav vienīgais uzņēmējdarbības veiksmes faktors, bet liela nozīme biznesa uzsākšanā ir pareizi sagatavotam biznesa plānam, kas parāda topošā uzņēmuma dzīvotspēju un ir pamatots dokuments potenciālajam investoram. Lai palīdzētu biznesa uzsācējiem izstrādāt pirmo nopietno dokumentu – biznesa plānu, Preiļu Biznesa inkubators piedalījās VAS Hipotēku un zemes bankas klientu kluba „Mēs paši” projektu konkursā un saņēma atbalstu projekta ”Inovatīva pakalpojuma ieviešana Preiļu Biznesa inkubatorā nodarbinātības veicināšanai” ieviešanai.

Projekta ietvaros plānots iegādāties biznesa plāna sagatavošanas rīku iPlanner – internetā izveidotu instrumentu, kas efektīvā veidā ļauj izveidot biznesa plānu.

Tas ir piemērojams gan plānojot biznesa uzsākšanu, gan jau esošam biznesam, kad ir vajadzība izvērtēt jaunu pakalpojumu, produktu ieviešanu, investīcijas vai finansēšanas modeli.

Ko uzņēmējam var dot šāds biznesa plānošanas rīks?

Pirmkārt, tā ir lieliska iespēja šajā biznesa modelēšanas programmā salikt skaitļus – pārdoto produktu daudzumu, ieņēmumus, izdevumus un ieraudzīt, kā izskatās rezultāts. Iespējams grafiskā attēlojumā rezultātu ieraudzīt ar kāpumiem un kritumiem. Topošais uzņēmējs var eksperimentēt ar savu biznesu, neriskējot zaudēt naudu.Ar programmas palīdzību var aprēķināt, cik lieli ieguldījumi ir atpelnāmi un cik ilgā laikā, tas notiks, ja pieaugs degvielas izmaksas u.c. un iespējams variēt arī ar citiem uzņēmumam būtiskiem datiem.

Otrkārt, biznesa plānošanas programmā ir piedāvātas biznesa plāna teksta sadaļas, kuras atbilst jebkuras bankas, investora vai biznesa partnera prasībām. Biznesa uzsācējam tikai atliek tajās ierakstīt tekstu un izdrukājot iegūsiet profesionāli noformētu biznesa plānu.

Minētais biznesa uzsācēju atbalsta rīks iPlanner tiks abonēts uz 12 mēnešiem sešām šīs programmas licencēm, kas nodrošinās bezmaksas iespēju tiešsaistes režīmā izstrādāt biznesa plānu 12 uzņēmējiem.

Lai tiktu veikts izskaidrojošs darbs, kā ar minēto rīku darboties, tiks piesaistīts lektors- konsultants un septembra mēnesī tiks organizēta iPlanner rīka darbības apmācību seminārs-prezentācija. Interesenti seminārā varēs iegūt vispārīgas zināšanas par biznesa plānošanu kā tādu un konkrētāk par iPlanner, kā ērtu rīku, kas var atvieglot biznesa uzsākšanu. Pēc apmācībām tiks sniegtas detalizētas konsultācijas iPlanner lietošanā.

Uz semināru aicināti pieteikties topošie uzņēmēji, uzņēmējdarbības atbalsta institūciju pārstāvji un darbinieki (Biznesa inkubatori, uzņēmējdarbības atbalsta centri, u.c.) no visa Latgales reģiona.

Sīkāka informācija pa tālruni 26636243 vai elektroniski:  ineta.liepniece@preili.lv