Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Inovatīvi paņēmieni uzņēmuma vadībā

Daugavpils Universitātes Tehnoloģiju pārnese kontaktpunkts rīko  semināru „Inovatīvi paņēmieni uzņēmuma vadībā”,  kas notiks Preiļu Biznesa inkubatorā, Preiļos, Kooperatīva ielā 6, 3.stāvā.

9.30 – 10.00 Dalībnieku reģistrācija
10.00 – 10.15 Pasākuma atklāšana

Daugavpils Universitātes atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai

Elita Jermolajeva, Dr.oec., asoc.prof., Daugavpils Universitāte

10.15 – 11.00 Vadības loma un galvenās funkcijas mazajā un vidējā uzņēmējdarbībā ekonomikas attīstības mainīgajos apstākļos

Elita Jermolajeva, Dr.oec., asoc.prof., Daugavpils Universitāte

11.00 – 12.00 Uzņēmuma vadība-  iespējas un izaicinājumi, radošās metodes jaunu produktu attīstībā

Iveta Cīrule, BIORGANIK valdes locekle

12.00 – 12.30  Kafijas pauze
12.30 – 13.30 Uzņēmuma vadīšana

Aivis Ruža, SIA Biznesa procesu ārpakalpojumi  valdes loceklis

13.30 – 14.00 Diskusijas

Pasākuma noslēgums