Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Intelekta nedēļa sākumskolas skolēniem Aglonas vidusskolā

No 22. februāra līdz 25. februārim Aglonas vidusskolā sākumskolas skolēniem  skolotājas organizēja „Intelekta nedēļu.” Intelekta nedēļas ietvaros katram Aglonas vidusskolas sākumskolas skolēnam bija iespēja parādīt savas zināšanas un prasmes latviešu valodā, matemātikā, dabaszinībās.

22. februārī skolēni sacentās savā starpā cenšoties glīti pārrakstīt tekstu. Konkursa dalībnieki savos darbos centās ielikt savu pacietību, neatlaidību, uzmanību. Procesa laikā atklājās, ka glīti pārrakstīt tekstu nemaz nav tik vienkārši kā sākumā šķita! Neskatoties uz to, katrā klasē tika novērtēti labāko darbu autori. Titulu „Glītraksta pavēlniece/ – nieks” ieguva: 1. klasē – Elizabete Botore – Tumova; 2. klasē – Viktorija Indrikova, Katelīna Švābe, Ariana Sibilla Kudeika; 3. klasē – Elizabete Spalve, Austra Jakovela, Dagnija Poļakeviča; 4. klasē – Anna Zača, Ieva Valaine, Rūdolfs Arvis Barkāns .
23. februārī – katram skolēnam bija iespēja izmēģināt savas spējas matemātikā „Cieto riekstu” risināšanā. Katrai klasei tika sastādīti savi uzdevumi, atbilstoši skolēnu spējām. Pēc uzdevumu pārbaudes, tika noskaidroti īstie riekstkoži. Titulu „Attapīgākā/ – kais matemātiķe/ – ķis” ieguva: 1. klasē – Sandis Grebežs, Elizabete Botore – Tumova, Diāna Krasovska, Laura Matisāne; 2. klasē – Beāte Ligita Barkāne, Kristers Čerpakovskis, Katelīna Švābe; 3. klasē – Niks Kristiāns Karpovs, Austra Jakovela, Dagnija Poļakeviča; 4. klasē – Rūdolfs Arvis Barkāns, Anna Zača, Megija Lukjanoviča, Linda Matisāne.
24. februārī – skolēni pildīja „Dabas režģi” dabaszinībās. Viņiem bija iespēja minēt krustvārdu mīklu. Atrast pareizo vārdu izrādījās ne tik viegli, nācās atcerēties daudzas lietas, kas tika pētītas, eksperimentētas, lasītas dabaszinību mācību stundās. Ar „Dabas režģi” skolēni veiksmīgi tika galā. Titulu „Dabas pazinēja/- nējs” ieguva: 1. klasē – Elizabete Botore – Tumova, Džastins Nikolajevs, Leonards Neicenieks; 2. klasē – Beāte Ligita Barkāne, Kristers Čerpakovskis, Raivis Cvetkovs; 3. klasē – Dagnija Poļakeviča, Austra Jakovela, Niks Kristiāns Karpovs; 4. klasē – Anna Zača, Megija Lukjanoviča, Ieva Valaine, Rūdolfs Arvis Barkāns.
„Intelekta nedēļas” noslēgumā 25. februārī sākumskolas skolēniem pirmo reizi notika spēle „Kas? Kur? Kad?.” Tika izveidotas piecas komandas, katrā komandā 4 dalībnieki. Komandu kapteiņi bija 4. klases skolēni: Ieva Valaine, Megija Lukjanoviča, Linda Matisāne, Anna Zača, Rūdolfs Arvis Barkāns. Katrā komandā piedalījās pa vienam skolēnam no 1. klases, no 2. klases, no 3. klases. Spēle sevī ietvēra: komandas atbildes uz jautājumiem, kapteiņu konkursu, komandas krustvārdu mīklas risināšanu. Pēc divu stundu ilgas cīņas tika noskaidroti uzvarētāji: 3. vieta – komandai „Ātrākie”: Ieva Valaine, Austra Jakovela, Beāte Ligita Barkāne, Leonards Neicenieks; 2. vieta – komandai „Superčetrinieks”: Megija Lukjanoviča, Dagnija Poļakeviča, Aksels Kirsanovs, Elizabete Botore – Tumova; 1. vieta – komandai „Pupsiks”: Rūdolfs Arvis Barkāns, Evelīna Viļuma, Viktorija Indrikova, Renārs Cakuls. Pēc spēles tika godināti un apbalvoti „Intelekta nedēļas” visi laureāti. Paldies, Aglonas vidusskolas skolotājām: Tatjanai Vītolai, Ritai Ivbulei, Valentīnai Melderei par radošu pieeju darbā ar skolēniem! FOTOGALERIJA

Informāciju un foto iesniedza:  Vija Kovaļkova, Aglonas vidusskolas sākumskolas metodiskās komisijas vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv