Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

“Interesantais pašvaldībā daudzveidīgajā Latvijā un Eiropā”

  Turpinot 2013. gadā iesāktos Aglonas novada sakopšanas darbus, apzaļumojot un labiekārtojot sabiedriskās teritorijas, šogad tika sakārtota Aglonas novada tūrisma informācijas centra teritorija un radīta estētiski pievilcīga un sakopta vide gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem.
2014. gada maijā tika apstiprināts Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) projekts “Interesantais pašvaldībā daudzveidīgajā Latvijā un Eiropā”, kas ir valsts atbalsts meža nozares attīstībai 2014. gadā. Šī gada septembrī no SIA “Baltic Garden” tika iegādāti dekoratīvie košumkrūmu (tūjas, hortenzijas, kadiķi, spirejas) stādi 397.81 eiro apmērā. Nodrošinot pasākuma izglītojošu aspektu, uzņēmuma vadītāja A. Simanoviča, kas ir arī ainavu arhitekte, izplānoja košumkrūmu kompozīciju un sniedza konsultācijas krūmu stādīšanā.

Projekta aktivitāšu realizēšanā tika iesaistīti Aglonas novada UAC, Attīstības un projektu vadības nodaļas darbinieki, Viduslatgales Profesionālās vidusskolas pārstāvji, pašvaldības darbinieki un vietējie Aglonas novada iedzīvotāji.

Stādu izmaksas tika segtas no LPS budžeta, ko finansēja Meža attīstības fonds, bet degvielas izdevumi tika segti no Aglonas novada domes budžeta.

Projekta rezultātā vietējie iedzīvotāji tika iesaistīti apmežošanas talkā, aktivitāšu nobeigumā tika sastādīti košumkrūmu stādi, sakārtota, apzaļumota un sakopta apkārtējā vide (Aglonas novada tūrisma informācijas centra teritorija) un iegūtas jaunas zināšanas mežu stādīšanas jomā.

Meža dienu 2014 devīze: „Kopā nākotnes mežam!”

Sadaļā Fotogalerijas ir apskatāmas fotogrāfijas.

Informāciju un foto sagatavoja projekta vadītāja A. Podskočija