Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Ir mīļa man skola. Par Priežmalu sauc…

 

  Tu atmiņu gaismā vēl, skola, tā pati,

  Mēs citi, sen citi.

  Citam vakara migla blāv matos,

  Citam kaut kas no sniegotās mākoņu strēles,

  Un liekas – kļava un kastanis nāk jaunību satikt

  Un zālē atkal kāds valsi sāk spēlēt.

Skolas vēstures gadu skaitļi stāsta, ka tālajā 1924. gadā Koškinas sādžā tika atvērta skola. Telpas, kur tā atradās, bija ļoti mazas, tādēļ jau 1927. gadā skola tika pārcelta uz Konovalovas sādžu, kur zemnieces Anastasijas Smoļakovas mājā Koškinas skola turpināja savu darbību. 1935. gadā tā tika pārdēvēta par Priežmalas pamatskolu, jo atradās priežu meža malā. Tā radās skolas nosaukums. Tajā laikā skolā mācījās 95 skolēni, mācības notika krievu valodā. Skolā darbojās baznīcas koris, kas piedalījās dievkalpojumos Foļvarkas un Maslovas lūgšanu namos.
Laikā no 1937.-1941. gadam Priežmalas sākumskola tika reorganizēta, un tā kļuva par septiņgadīgo skolu.
1944. gadā skola tika pārvesta uz Eisbahovas muižas ēku. Pēckara gadi bija smagi – nebija papīra, skolēni rakstīja uz nelielām lapiņām ar zīmuli. Klasēs bija maz solu, tādēļ bērniem nācās sēdēt trijatā, pat četratā pie viena sola. Trūka mācību grāmatu. Tomēr mācības notika, skolēni aktīvi piedalījās pašdarbības kolektīvos, organizēja koncertus, ne tikai savā skolā un klubā, bet arī brauca uzstāties arī uz citām skolām.
1953. gadā skolai tika piešķirts vidusskolas statuss, un jau 1954. gadā notika pirmais vidusskolas izlaidums. Atestātus par vidējo izglītību ieguva 11 Priežmalas vidusskolas audzēkņi.
Vislielākais absolventu skaits bija 1966. gadā, kad atestātus saņēma 55 audzēkņi.
1982. gadā tika likts pamatakmens jaunās skolas ēkai, un jau 1985. gadā bērni sāka mācīties jaunā trīsstāvu ēkā.
Kopš 1. izlaiduma ir pagājuši 60 gadi, un šajā laikā Priežmalas vidusskolu ir absolvējuši 776 audzēkņi.
2005. gadā skola atkal kļuva par pamatskolu.
Priežmalas pamatskola š.g. 3. maijā gaida uz tikšanos visus skolas skolotājus, absolventus, tehniskos darbiniekus, kuri strādājuši, mācījušies vai kādā citā veidā bijuši saistīti ar skolas dzīvi.

Uz tikšanos Priežmalā!

 

 

 

 

Ir mīļa man skola.

Par Priežmalu sauc,

Tur augstākās priedes

Un ozoli šalc.

Tur mācāmies kopā,

Tur bērnība sauc,

Un Latvijā visā

Nekur tādas nav.

Skola, mūsu mīļākā Priežmalas skola,

Vienmēr mūsu atmiņās paliksi tu,

Mēs sadosim rokas un pateiksim tā:

Lai mūžam tu būtu, mūsu Priežmala!

Skolas direktore Sandra Rakova

Ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv