Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Īstenoti mazo grantu konkursa iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli” projekti

Saturs atjaunots: 2.01.2017.

Aglonas novada dome 2016. gada 1. jūnijā izsludināja pieteikšanos mazo grantu konkursam iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar dvēseli”.


Konkursa mērķis bija uzlabot dzīves kvalitāti fiziskajā un sociālajā jomā Aglonas novadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi. Projektu pieteikumus varēja iesniegt gan sabiedriskas organizācijas (biedrības, nodibinājumi), kas darbojas Aglonas novada teritorijā, gan nereģistrētas iedzīvotāju grupas (jau esošas vai tādas, kas tiek veidotas tieši šim nolūkam).
Konkursa komisija atbalstīja biedrības “Mēs Grāveriem” projektu “Mēs par Grāveru kultūras attīstību”, iniciatīvas grupas “Rasas pērles” projektu “Vasaras prieks – ūdenī” , iniciatīvas grupas “Kaimiņi” projektu “Veidosim vidi sev apkārt” , iniciatīvas grupas “Ja ne es, kas tad?” projektu “Mēs savas mājas saimnieki”, biedrības “Ilzes krasti” projektu “Informatīvā stenda atjaunošana Priežmalē”. Ar projektu īstenotājiem tika slēgts līgums par projektu īstenošanu. Projektu īstenošanas laiks – no 1.jūlija līdz 30.septembrim. Konkursa kopējais Aglonas novada domes finansējums 2000,00 EUR.
„Biedrība „Mēs Grāveriem” projekta „ Mēs par Grāveru kultūras attīstību” īstenošanas rezultātā iegādājās portatīvo datoru un mikšerpulti, kā arī organizēja Miķeļdienas svētkus, projekta tematiskais virziens bija kultūras pasākumu organizēšana un to kvalitātes uzlabošana.
Biedrība „Ilzes Krasti” piedalījās Aglonas novada pašvaldības rīkotajā mazo grantu projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli” un ieguva finansējumu informatīvā stenda atjaunošanai Priežmalē.
Projekta “Vasaras prieks – ūdenī!”, ko iesniedza Šķeltovas iedzīvotāju iniciatīvas grupas “Rasas pērles” īstenošanas rezultātā ar iniciatīvas grupas dalībnieku un pārvaldes atbalstu tika iegādāts pontons, kurš pavasarī tiks ievilkts ūdenī, bet pašlaik tas glabājas Šķeltovas pagasta pārvaldes piederošajās telpās. Projekta īstenošanas rezultātā vietējiem iedzīvotājiem tika nodrošināta iespēja pilnvērtīgai atpūstai un veicināts veselīgs dzīvesveids.
Iniciatīvas grupa “Kaimiņi” īstenoja projektu “Veidosim vidi sev apkārt”, kura īstenošanas rezultātā tika nomainīti logi kāpņu telpā, tādējādi labiekārtojot un uzlabojot vidi sev apkārt.
Iniciatīvas grupas “Ja ne es, kas tad?” projekta “Mēs savas mājas saimnieki” īstenošanas rezultātā tika salabots jumts daudzdzīvokļu mājai Jaunaglonā.
Aglonas novada domes finansētais mazo grantu projektu konkurss iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli” ir lieliska iespēja iedzīvotājiem īstenot savas idejas, tādējādi uzlabojot dzīves vides kvalitāti Aglonas novada teritorijā.
Paldies visiem projektu īstenotājiem par ieguldīto darbu un novēlām arī turpmāk iesaistīties līdzīgos projektos apkārtējās teritorijas labiekārtošanai un dzīves vides uzlabošanai!

Informāciju iesniedza: Valentīna Ondzule, projektu speciāliste

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv