Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Īstenots Aglonas vidusskolas projekts „Radošums un aktivitāte – izvēle un atbalsts”

Saturs atjaunots: 2.01.2017.

Aglonas vidusskola šī gada sākumā piedalījās un vinnēja projektu konkursā „Atbalsta pasākumi jauniešu sociālās iekļaušanas veicināšanai” 2.1. „Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistei neformālās izglītības aktivitātēs, sekmējot viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos.” Uz šī pamata no 23. maija 2016. gada līdz 23. septembrim Aglonas vidusskolā tika īstenots projekts „Radošums un aktivitāte – izvēle un atbalsts.”


Projekta laikā tika īstenotas 4 aktivitātes: „Mākslas terapijas darbnīcu cikls,” jauniešu forumi, āra integratīvās aktivitātes, ka arī projekta publicitātes pasākumi.

„Mākslas terapijas darbnīcu cikls” sevī ietvēra 5 mākslas terapijas darbnīcas profesionālās mākslas terapeites vadībā. Aglonas novada jauniešiem bija iespēja izvēlēties un piedalīties vienā no 5 darbnīcām: „Varavīksne,” „Stāsts attēlos,” ”Pastaiga savos sapņos,” „Resursu vilciens,” „Pastaiga mežā”. Darbnīcu ciklā jauniešiem bija iespēja: pilnveidot sociālās prasmes, izmantojot neformālās izglītības metodes mākslas terapijā; veicināt pašizzināšanas procesu; iegūt jaunas zināšanas, pieredzi, prasmes; apgūt mākslas terapijas paņēmienus; attīstīt radošumu, uzņēmīgumu. Mākslas terapijas darbnīcas apmeklēja 60 Aglonas novada un kaimiņnovada jaunieši.
Projekta laikā tika novadīti 2 jauniešu forumi: „Brīvā laika pavadīšana kā perspektīva,” „Mēs sev un citiem!”. Aktivitātes ietvaros jauniešiem tika nodrošināta iespēja: attīstīt radošumu un uzņēmīgumu; iegūt jaunas zināšanas, prasmes, sociālās iemaņas; veicināt personisko ieguldījumu sabiedrības labā; piedalīties diskusijā par brīvā laika pavadīšanas iespējām un perspektīvām; veikt analīzi, izstrādāt priekšlikumus turpmākajam darbam.
Āra integratīvās aktivitātes sevī iekļāva sekojošās aktivitātes: „Pludmales volejbols,” „Iepazīsti Aglonu!,” „Neesi vienaldzīgs!” Aglonas novada jauniešiem vasaras periodā bija piedāvātas iespējas: spēlēt volejbolu, piedalīties orientēšanas sacensībās, ka arī sakopšanas talkā. Sakopšanas talka bija ieplānota uz 1. augustu, bet diemžēl laika apstākļu dēļ šajā dienā mērķi īstenot neizdevās. Ieplānotās aktivitātes izdevās īstenot triju nedēļu laikā. Aktivitāti jaunieši īstenoja nelielās grupās sev izdevīga laikā, kad to ļāva laikapstākļi.
Projekta laikā tika nodrošināta projekta publicitāte soc. tīklos, ka arī visi projekta dalībnieki tika nodrošināti ar atstarojošām aprocēm ar projekta nosaukumu un atbalstītāja fonda logo.
Visus izdevumus, saistītos ar projekta realizēšanu, atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra no valsts budžeta.

Informāciju iesniedza: Vija Kovaļkova,  projekta „Radošums un aktivitāte – izvēle un atbalsts” aktivitāšu koordinatore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv