Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Īstenots mazo grantu “Sabiedrība ar dvēseli – 2020” ietvaros apstiprinātais projekts “Atpūtas vietas labiekārtošana Aglonas ciemā”

Iniciatīvu grupa “Ģimenē ir spēks!” mazo grantu projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli – 2020” ietvaros īstenojusi projektu “Atpūtas vietas labiekārtošana Aglonas ciemā”.

Projekta vispārīgais mērķis – vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana, sakārtojot sabiedriski pieejamu teritoriju un labiekārtojot atpūtas vietu Aglonas ciemā.
Tiešais mērķis –  atpūtas vietas labiekārtošana, izveidojot un uzstādot lapeni un  kalnu kāpsli Aglonas ciemā.
Projekta aktivitāšu rezultātā  labiekārtota viena atpūtas vieta Aglonas ciemā.
Izveidota un uzstādīta lapene, kalnu kāpslis iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanai, tādējādi uzlabojot apkārtējo vidi un veicinot iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē.
Projekta īstenošanas periods: 4 mēneši (2020. gada jūnijs – 2020. gada septembris).
Kopējās projekta izmaksas sastāda 1053,04 eiro, no kurām 500,00 eiro Aglonas novada domes finansējums un 553,04 eiro iniciatīvas grupas brīvprātīgā darba un finanšu līdzekļu ieguldījums.
Paldies iniciatīvu grupai un visiem iesaistītajiem iedzīvotājiem par atsaucību, idejām un radošumu projekta īstenošanā!

FOTOGALERIJA

Informāciju iesniedza: Iniciatīvu grupas “Ģimenē ir spēks!” vadītāja Lāsma Strole – Krasovska

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv