Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Īstenots mazo granu projekts „Skaties, mācies un dari!”

Aglonas  novada domes finansētajā un nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” organizētajā mazo grantu projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2021” IG „Aglonas radošie jaunieši” projekts “Skaties, mācies, dari!” ieguva finansējumu 550,00 eiro apmērā.
Projekta mērķis ir veicināt daudzpusīgu Aglonas pagasta bērnu un jauniešu attīstību, kvlitatīvu ģimeņu kopā būšanu, attīstot brīvi pieejamu resursu klāstu nevastiskajām organizācijām.
Projekta uzdevumi:
1. Iegādāties projektoru, sporta inventāru, stādus;
2. Organizēt akciju ģimenēm „Lai zied puķītes Aglonas māmiņām!”;
3. Noorganizēt nodarbību „Dzīvo zaļi!” popularizēt „plogingu” Aglonas pagastā;
4. Organizēt izglītojošu nodarbību „Visa laba Jāņu zāle” un radošu aktīvu darbošanos kopā ar ģimeni.
Pagājušais gads pamatīgi ir mainījis mūsu ikdienas paradumus un ritumu. Projekta rezultātā iegādātais inventārs dod iespēju nevalstiskajām organizācijām un iniciatīvas grupām izmantot brīvi pieejamo resursu klāstu dažādu ideju realizēšanai. Tādejādi aicinot bērnus un jauniešus aktīvi un lietderīgi pavadīt laiku ārpus mājām, kā arī veicinātu veselīgu dzīvesveidu, laikā, kad tik ļoti daudz pavadam telpās un pie datoru ekrāniem.
Pateicoties projektam, tika iekopta teritorija pie Aglonas BJBLPC „Strops”. Stādīt ziedus aicinājām Māmiņu dienā, kas bija veltījums visām māmiņām. Aktivitātes mērķis bija palielināt bērnu interesi par dabas vērtībām, iemācīt kā pareizi jāstāda un jārūpējas par puķēm. Šādā veidā tiek veicināta vides kvalitātes uzlabošana pagastā, radot estētisku un sakoptu vidi pagasta iedzīvotājiem un viesiem. Kā arī rada prieku bērnos, jo vasaras mēnešos viņi, apmeklējot ”Stropu”, varēja pētīt, kā aug viņu iestādītās puķes, un iespēju robežās, rūpēties par tām (laistīt, apgriezt).
Nodarbībā „Visa laba Jāņu zāle” bērniem bija iespēja iepazīties ar ārstniecības augu dažādību Latvijas pļavās, to pozitīvajām īpašībām un izgatavot dekoratīvus pušķīšus/ piekariņus. Tāpat bērni varēja radoši darboties, līmēt un zīmēt savas sapņu puķes.
Projekta ietvaros tika realizēta „ploginga” nodarbība „Dzīvo zaļi!”. “Plogings” ir videi draudzīgs sporta veids, kas radies Zviedrijā. Plocka upp zviedriski nozīmē pacelt, savukārt jogging skrējiens. Attiecīgi “plogings” apvieno skriešanu ar atkritumu savākšanu. Ņemot vērā situāciju valstī, šo nodarbību aicinājām veikt katram sev pieejamā laikā un vietā, lai izvairītos no pulcēšanās. Kā arī lūdzām atsūtīt foto pēc paveiktā darba. Tā kā aktivitāte no iedzīvotājiem nebija īpaši liela, plānojam šo nodarbību atkārtot, cenšoties iesaistīt vairāk interesentus.
Paldies, visiem, kas piedalījās un atbalstīja aktivitāšu norisē!
Sagatavoja:
Projekta vadītāja Gunta Gulbe – Kalvāne