Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Īstenots projekts zivju resursu pavairošanai Aglonas pagasta Ilzas, Pakaļņa un Cirīša ezeros

Pamatojoties uz 2021. gada 13. un 14. aprīļa Zivju fonda padomes lēmumu (205. sēdes protokols) Nr. 4.1.-28e/4/2021 par finansējuma piešķiršanu, Aglonas novada domes projekta Nr. 36 ”Zivju resursu pavairošana Aglonas novada Ilzas, Pakaļņa un Cirīša ezeros” ietvaros tika papildināti zivju resursi ar 20 000 vienvasaras zandartu mazuļiem Ilzas (3000 vienības), Pakaļņa (5000 vienības) un Cirīša (12000 vienības) ezeros.

Zandartu mazuļu piegādātājs ir Šmita IU “Rūķis”. Zivju resursu papildināšana notika Pārtikas un veterinārā dienesta un Valsts vides dienesta uzraudzībā.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 6292,00 EUR (ar PVN). Zivju fonda finansējums – 4400,00 EUR, bet Aglonas pagasta pārvaldes līdzfinansējums – 1892,00 EUR no projekta kopējām izmaksām.
Projekts īstenots ar mērķi veicināt zivsaimniecības attīstību Aglonas pagasta ezeros, papildinot zivju resursus ar vienvasaras zandartu mazuļiem.
Projekts tika realizēts ar Lauku atbalsta dienesta (www.lad.gov.lv), Valsts zivju fonda (http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-zivju-fonds/) un Aglonas pagasta pārvaldes (www.aglona.lv) atbalstu.