Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Izdots dubultdisks Tautas Krustaceļa dziedājumi Aglonā

Kā informējusi Aglonas bazilikas kora skolas direktore Ieva Lazdāne, ar Latgales reģiona attīstības aģentūras un Ivara Livdāna  finansiālo  atbalstu ir izdots dubultdisks TAUTAS KRUSTACEĻA DZIEDĀJUMI AGLONĀ (TAUTYS KRYSTACEĻŠ AGLYUNĀ).

Skaņu  ierakstā (2012.g. 15.decembrī) Aglonas  bazilikā  piedalījās dziedātāji no Aglonas, Preiļu, Stirnienes un Viļānu  draudzēm, ērģelniece Ieva  Rozenbaha. Meditācijas sagatavoja un  lasīja priesteris Juris  Zarāns.

I.Lazdāne atcerās, ka 15.decembris bija ļoti auksta un puteņaina diena. Bazilikā bija auksti un dziedātāji pamatīgi nosala, taču viņi pildīja savu pienākumu Dievam par godu un  teica, ka šī diena bija  īsts, patiess Krusta  ceļš. Liels paldies šiem labajiem  cilvēkiem par pacietību, izturību!

Projekta sākotnējā  iecere bija ierakstīt un  izdot  tikai vienu CD, bet tas nebūtu Krusta ceļa pilns saturs un skanējums, tie būtu  fragmenti. Ticīgie nevarētu pilnībā pārdomāt un emocionāli izjust Krusta ceļa lūgšanu, tāpēc tapa arī otrs disks.

Ieraksta  laikā  dziedātāji parasti  ļoti uzmanās, lai  nerastos dažādas tehniskas kļūdas, tāpēc varbūt mazāk domā  par  dziedājuma noskaņu, lai gan jāuzsver, ka šo  noskaņu rada dziedājumu  teksti un  pati  mūzika. Tāpēc gatavojot šo disku, nolēmām izmantot 51.psalma skanējumu tieši no Tautas Krustaceļa bazilikas sakrālajā  laukumā, kā tas skanēja 2012. g. 14. augusta LTV 1 ierakstā. Psalms skan pirmā diska pašā sākumā. Protams ir dzirdami blakus trokšņi, bet  tā arī ir iespēja izjust krustaceļa noskaņu, domās pārcelties uz Aglonu. Šī diska ticīgie klausītāji  tuvināsies  Krusta ceļa  noskaņai  Aglonā.

Pirmajā diskā izskan dziedājumi no 1. līdz 9. stacijai, savukārt otrajā diskā 10. – 14.stacijas dziedājumi un nobeiguma dziesma „Vyslobais Jezu”.

Skaņu ierakstu veica Latvijas radio, skaņu režisors Jāzeps Kulbergs.

Mākslinieciskais  noformējums –  Līga Čible un Romualds Gibovskis.

Ar šī CD izdošanu Aglonas bazilikas Kora skola turpina veikt  savu  misiju – saglabāt  un  popularizēt Katoļu  baznīcas latgaliskās  dziedāšanas  tradīcijas.