Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Izglītības iniciatīvu centra seminārs Aglonas novada pedagogiem „Izglītības iestāde darbīgā kopienā”

28.-29. novembrī Aglonas BJBLPC „Strops” notika seminārs novada izglītības iestāžu pedagogiem „Izglītības iestāde darbīgā kopienā”.

Seminārā tika analizēta kopienas jēdziena izpratne, izskatītas tēmas par izglītības iestādes iespējām sadarbībai ar vietējo kopienu, par sadarbības pasākumu plānošanu.
Kopienu var izprast dažādi – gan kā teritorijas iedzīvotāju kopumu, gan kā cilvēku grupas, kuriem ir vienādas intereses un aizraušanās ar kādu lietu, un centieni apgūt to labāk, balstoties uz regulāru savstarpēju zināšanu mijiedarbību.
Vietējās kopienas darbības kontekstu veido atrašanās vieta, sociāli demogrāfiskais un kultūrvēsturiskais portrets, kas atklāj resursus un vajadzības, kā arī iezīmē iespējamos tālākas attīstības scenārijus, kuros nozīmīga loma ir izglītības iestādei.
Pedagogi darbojās gan individuāli, gan grupās, analizēja dažādas situācijas, izspēlēja lomu spēles.
Programmu vadīja Mag.paed. Sandra Kraukle.

FOTOGALERIJA

Visi pedagogi saņēma profesionālās kompetences pilnveides A programmas apliecības.

Seminārs notiek projekta „Darbīgās kopienas” ietvaros, ko īsteno Izglītības iniciatīvu centrs sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Projekta sadarbības partneris un līdzfinansētājs- Aglonas novada dome.

Informāciju iesniedza: Māra Ušacka, vietējās kopienas koordinatore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv