Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Izglītības iniciatīvu centra vebinārs pedagogiem 2020. gada 22. aprīlī plkst.11.00 „Dzīvā bibliotēka”

Attālināti (izmantojot ZOOM programmu) dalībnieki iepazīsies ar starptautiskajā vidē bieži izmantotu metodi pozitīvas attieksmes un domāšanas veicināšanai, stereotipu mazināšanai, vietējās kopienas vērtību, vēstures un kultūras izzināšanai – „dzīvo bibliotēku”. „Dzīvajā bibliotēkā”  darbojas  „grāmatas” – cilvēki,  katrs ar savu stāstu, kas izmantojams  gan mācību procesā, gan ārpus tā, atbilstoši konkrētās mērķa grupas uztveres, izpratnes, tematiskajām un sociālajām vajadzībām.

Vebināra mērķis:
Iepazīstināt skolotājus ar metodi „dzīvā bibliotēka” un tās izmantošanas iespējām darbā ar pirmsskolas un sākumskolas bērniem un viņu vecākiem.

Vebināra uzdevumi: 
•      veidot izpratni par „dzīvās bibliotēkas” sagatavošanu un vadīšanu;
•      apzināties „dzīvās bibliotēkas” izmantošanas iespējas mācību procesā, problēmsituāciju risināšanā, vietējās kopienas vērtību, atšķirību iepazīšanā;
•      apgūt metodes „dzīvās bibliotēkas” organizēšanai.
Tēmas:

1. „Dzīvās bibliotēkas” vēsture un izmantošana Latvijā.

2. Sagatavošanās posms „dzīvās bibliotēkas” norisei: „dzīvās bibliotēkas grāmatu” sagatavošana, “tikšanās ar lasītāju” sagatavošana.

3. “ Dzīvās bibliotēkas ” norise un vadīšana.

4. Izmantošanas iespējas mācību procesā un sadarbībā ar vietējo kopienu.

Vebināra vadītāja:  Sandra Kraukle  Izglītības iniciatīvu centrsLūdzam pieteikt savu dalību vebināram (vārds, uzvārds, e-pasts)  līdz 20. aprīlim pie vietējās kopienas koordinatores Māras Ušackas, e-pasts: mara.usacka@aglona.lv, tālr.: 2994790. 


Vebinārs notiek sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.Projekta sadarbības partneris un līdzfinansētājs: Aglonas novada dome.

Informāciju iesniedza: Māra Ušacka, vietējās kopienas koordinatore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv