Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Izlaidums Priežmalas pamatskolā

Saturs atjaunots: 13.06.2012.

8. jūnijā virs Priežmalas pamatskolas mākoņi bija tik balti, pīpenes tik smaidīgas, bet magones tik sarkanas, jo atkal bija brīdis klāt, tāds savādāks, kurš pār dienām, pār gadiem nāk – skolas izlaidums. Tas ir veiksmes brīdis, uz kuru Priežmalas pamatskolas audzēkņi gāja 9 gadus.

Pirms deviņiem gadiem skolas gaitas uzsāka 2 braši zēni un četras mazas meitenītes. Vēl tagad vecāku un skolotāju atmiņā ir viņu nemitīgie „kāpēc”, drebošā rociņa plaukstā un lepni paceltais deguntiņš. Vienīgais orientieris skolā bija klases audzinātājs. Šodien šie brašie zēni un mazās meitenes nav vairāk nobijušies, viņi izskatās pārliecināti, lepni par paveikto, jo šodien iegūs pirmo nopietno dokumentu par pamatizglītību.

Skola bija tā, kas pārvērta jauniešu ikdienu un atstāja neizdzēšamas pēdas turpmākajā dzīvē. Šobrīd nav svarīgi, cik gadi ir pavadīti šajā skolā, galvenais ir cik bagāti viņi iziet no šīs skolas. Ļoti ceru, ka mūsu bērni spēs novērtēt to, ko ir ieguvuši šajā skolā un nekad nezudīs prieks par kopā pavadītajiem brīžiem, bet gūtās zināšanas kalpos par lielisku atspērienu, lai nokļūtu nākamajā pakāpienā.

Viņu vidū ir gan dramatiskā, gan vokālās dziedāšanas, gan sporta, gan floristikas pulciņa dalībnieki. Neviens skolas pasākums nav noticis bez viņu dalības. Aktīvi piedalījās un guva panākumus gan skolas pasākumos, gan ārpusskolas novada un starpnovadu pasākumos. Par ko arī saņēma pateicības:

  • Aina Bekiša
  • Maksims Gņevaševs
  • Alīna Ivanova
  • Zoja Pļešanova
  • Raimonds Reščenko
  • Aina Špele.

Trīs baltas patiesības nemanāmas
iet pa gadu takām.
Ir pirmā Labestība-
katrā vārdā, ko viens otram sakām,
Tai blakus Godīgums-
kam jāvalda starp mums,
Un ja vēl Pienākums
šiem diviem mērķiem līdzi iet-
tad citas laimes nevajag!

Tika aizdedzinātas trīs svecītes:

1. svece – par skolotājiem, šo 9 gadu laikā skolotāji ir bijuši tie cilvēki, kas ir attīstījuši skolēnu talantus, kas ir jutuši  līdzi gan svētkos, gan ikdienā.  Skolotāji un  klases audzinātāji bija pirmie, kas savas rūpes   izpauda uzreiz pēc mājas sliekšņa atstāšanas, viņi iemācīja nebaidīties, klausīt savai sirds balsij.

2. svece – par skolēniem, jo viņi  ir mūsu skolas bagātība un vērtība.

3. svece – par vecākiem.  Visstiprākais atbalsts dzīvē. Viņi savos bērnos redz savu spoguļattēlu, savu sapņu piepildījumu. Deviņus gadus bērni bija viņu saikne ar skolu, šodien šis periods noslēdzies arī viņiem. Tāpēc tika  izteiktas pateicības  Bekišu, Ivanovu, Pļešanovu, Reščenko, Špeļu ģimenēm, vecvecākiem Kubeckiem un vecmāmiņai A. Gņevaševai    par krietno ieguldījumu, par  ieinteresētību, atsaucību, sadarbību un palīdzību bērnu audzināšanā.

Skolēnus sveica klases audzinātāji Aija Valeine un Zoja Larionova. Teica vissirsnīgākos ceļa vārdus.

Skolēnus sveica arī Aglonas novada domes priekšsēdetājs I. Reščenko. Viņš aicināja mācības turpināt mūsu novada skolās.

Pateicības vārdi skanēja arī skolas kolektīvam gan no 9. klases audzēkņiem, gan no viņu vecākiem.

Ik pa brīdim arī bija kāds gan skolēnu, gan izlaidumnieku priekšnesums. Neiztika arī bez dzejas rindām, jauko pasākumu vadīja 7. klases skolēni Diāna  Kazaķeviča un Edgars Timovejevs.

  Bērni ir izauguši,  rītdiena viņus   gaida  nezināma, nepiepildāma, jātic tam, ka  rītdiena noteikti būs labāka  par šodienu, pretējā gadījumā nebūtu jēgas ne šodienas priekam, ne   bēdām.

Skolas direktore A. Guževa