Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Izlaidums Viduslatgales Profesionālās vidusskolas IPĪV “Jaunaglona”

  Šogad mūsu skolu absolvēja 50 jaunie speciālisti un ieguva šādas profesionālās kvalifikācijas: lauku tūrisma speciālists, automehāniķis, datorsistēmu tehniķis un namdaris. 25. un 26. jūnijā skolā tika kārtoti kvalifikācijas eksāmeni, kuros sasniegti šādi rezultāti: lauku tūrisma speciālisti – vidējā balle – 7,7, automehāniķi – 6,0, datorsistēmu tehniķi – 6,3 un namdari – 6,6. Īpaši iepriecināja audzēkņi, kuri kvalifikācijas eksāmenā saņēma ļoti labu, teicamu un izcilu vertējumu. Mums prieks par lauku tūrisma speciālistiem: Jūliju Jevdokimovu – vērtējums 10(izcili), Danu Ivanovu, Ilzi Leonoviču, Dainu Leli, Mariju Seili, Aigu Veliku – vērtējums 9 (teicami), Tamāru Akmani, Artu Klodžu, Katrīnu Samuilovu – vērtējums 8  (ļoti labi), datorsistēmu tehniķi Evitu Vingri – vērtējums 9 (teicami), Viktoru Dobkeviču – vērtējums 8 (ļoti labi), namdari Intaru Boliņu, Jāni Prusaku un Artūru Škaparu – 8 (ļoti labi), automehāniķi Dairi Landsbergu – vērtējums 8 (ļoti labi).
Paldies kvalifikācijas eksāmenu komisijām par veiksmīgu ilggadējo sadarbību ar skolu kvalifikācijas eksāmenu vadīšanā. Īpašs paldies kvalifikācijas eksāmenu komisiju vadītājiem: Irēnai Kjarkužai, Andrejam Kitovam, Valdim Viļumam un Jānim Šņepstam.
Izlaidumā par aktivitātēm ārpusskolas pasākumos atzinības rakstus saņēma Arta Klodža, Jūlija Jevdokimova, Jānis Cakuls, Valentīns Lipskis, Raimonds Lauskis, Jānis Lisovskis un Jānis Plociņš, par sasniegumiem sportā – Jānis Cakuls, Sergejs Bartjuks, Jānis Lisovskis un Jānis Plociņš.

Absolventiem vēlam:
„Lai Jums veiksme pasniedz roku,
Prieks lai vienmēr durvis ver!
Lai Jums gaišu, siltu saules staru
Katra jauna diena sniedz!”
Paldies mūsu skolas trešā kursa audzēkņiem: Ingai Kumalānei, Laurai Pačkovai, kuras noformēja zāli un vadīja izlaiduma pasākumu, un Mārim Viļumam par tehnisko nodrošinājumu un fotografēšanu.

Viduslatgales Profesionālās vidusskolas IPĪV “Jaunaglona” interešu izglītības skolotāja Sarmīte Kampāne

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv