Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Izlīguma nedēļa. Sabiedrība un taisnīguma atjaunošana

Likumpārkāpumi, noziegumi tā nav tikai tiesībsargājošo institūcija problēma, tie skar visu sabiedrību. Noziegums rada konfliktu starp cilvēkiem, ievaino cilvēku attiecības un, lai šīs attiecības dziedinātu, izmantojot taisnīguma atjaunošanas pieeju – izlīgumu, šajā procesā likumpārkāpējs un cietušais kopīgi meklē taisnīgu risinājumu, likumpārkāpējs uzņemas atbildību par pāridarījumu, uzzina kā juties cietušais un rīkojas, lai novērstu pāridarījuma sekas.

Valsts probācijas dienestā laika posmā no 2019. gada 11. novembra līdz 2019. gada 15. novembrim norisināsies pasākums - “Izlīguma nedēļa. Sabiedrība un taisnīguma atjaunošana”. Šī pasākuma ietvaros Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Ludzas, Rēzeknes, Balvu, Preiļu, Krāslavas, Daugavpils nodaļas rīko pasākumus ar mērķi informēt sabiedrību par izlīgumu kā taisnīguma atjaunošanu likumpārkāpējā un cietušā attiecībās.

Izlīgumu kā taisnīguma atjaunošanas procesu Valsts probācijas dienestā organizē un vada arī brīvprātīgie starpnieki – sabiedrības pārstāvji, kuri nav vienaldzīgi pret sabiedrībā notiekošo un sniedz savu devumu sabiedrības labā – palīdz izlīguma procesā iestatītajām pusēm (likumpārkāpējam un cietušajam) vienoties par savstarpēji pieņemamu un taisnīgu risinājumu. Ņemot vērā iepriekš minēto, Valsts probācijas dienesta Latgales reģionālā struktūrvienība aicina kļūt par brīvprātīgo starpnieku izlīguma procesā.

Ja rodas interese par izlīgumu kā taisnīguma atjaunošanu, plānoto pasākumu norises laiku un vietu, informāciju varat iegūt Latgales reģiona teritoriālajā  struktūrvienībā  Lāčplēša ielā 41, Daugavpilī, Epasts: latgale@vpd.gov.lv; pa tālruni: 65440550.

Izsmeļošāku informāciju par Valsts probācijas dienestu, par iesaistīšanos izlīguma procesā un par iespēju kļūt par brīvprātīgo starpnieku izlīguma procesā  Jūs varat iegūt mājas lapā www.vpd.gov.lv.

Avots: Valsts probācijas dienests

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 • Par paveikto 2019. gadā

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS