Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Izlozēti deputātu kanditātu sarakstu kārtas numuri

8.05.2013. Aglonas novada vēlēšanu komisija organizēja kandidātu sarakstu Aglonas novada domes vēlēšanām 01.06.2013.  zīmju secības izlozi, ko veica kandidātu sarakstu pārstāvji.

Izlozes rezultāti:

Kandidātu saraksta nosaukums

Lozes numurs

Attīstība kopsolī

1.

Novads-mūsu mājas-mūsu atbildība

2.

Aglonas novada saraksts

3.

LATGALES PARTIJA

4.

Grāveru pagasta saraksts ” Sadarbosimies kopā!”

5.

Šķeltovas pagasta saraksts

6.

Kastuļinas pagasta saraksts

7.

Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs”

8.

Aglonas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja L. Šatilova.