Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Izmaiņas norēķinos

Saturs atjaunots: 20.09.2012.

Aglonas novada dome informē, ka ar 2012.gada 1.novembri tiks slēgti norēķini  bankā VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”.  Sakarā ar to  norēķinus ar Aglonas novada domi par nodokļu maksājumiem un sniegtajiem  pakalpojumiem varēs veikt:

  • AS “SEB banka”, norēķinu konta Nr. LV47UNLA0026000130122
  • AS “Swedbank”, norēķinu konta Nr. LV62HABA0551027940430