Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Izmaiņas komunālo pakalpojumu tarifos

Aglonas novada dome paziņo, ka pamatojoties uz Aglonas novada domes  2012.gada 25.aprīļa lēmumu, protokols Nr.6,#11, ar 2012.gada 1.jūniju tiks mainīti komunālo pakalpojumu tarifi. Sīkāka informācija pielikumā -tarifi