Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Izmantosim e-pakalpojumus!

 2015. gadā no 14. līdz 21. maijam notiek pirmā valsts iniciatīva „Dienas bez rindām”, kurā vairāk nekā 80 valsts un pašvaldību iestādes konsultēs iedzīvotājus un uzņēmējus par e-pakalpojumu lietošanu, lai turpmāk saziņa ar valsti notiktu ātrāk un ērtāk.

„Esam novērojuši, ka ieradumu pārvarēšanai nepieciešams iedrošinājums. Tāpēc „Dienās bez rindām”, līdzīgi kā banku filiālēs mudina klientus pamēģināt elektroniskos pakalpojumus, valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki palīdzēs apgūt e-pakalpojumus ar praktiskiem padomiem un soli-pa-solim demonstrāciju,” skaidro Arnis Daugulis, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos.
Iedzīvotāji un uzņēmēji aicināti vērsties noteiktās valsts un pašvaldību iestādēs, lai saņemtu individuālas konsultācijas un praktisku palīdzību e-pakalpojumu izmantošanā:
- „Dienas bez rindām” partneru saraksts un plānotās aktivitātes pieejamas www.latvija.lv sadaļā „ē!”: http://ej.uz/dienasbezrindam,
- ar valsts e-pakalpojumu sarakstu var iepazīties: https://kampana.latvija.lv/izvelies-e-pakalpojumu.
Kā skaidro Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ināra Pētersone: „Valsts ieņēmumu dienests kā viena no pirmajām valsts iestādēm, kas ieviesa e-pakalpojumus, apzinās, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt gan to pieejamību, gan klientu izglītošanu un konsultēšanu par jaunajām iespējām. Tādēļ jau gadiem mūsu klientu apkalpošanas centros ir pieejami e-kioski. Konsultācijas un atbalsts klientiem e-pakalpojumu izmantošanā ir mūsu darbinieku ikdiena. Vienmēr esmu uzsvērusi, ka iedzīvotāju sadarbībai ar valsts pārvaldi jākļūst pēc iespējas vienkāršākai un ērtākai. Šodien uzsāktā iniciatīva, aicināt iedzīvotājus aizvien plašāk izmantot valsts e-pakalpojumus, uzlabos gan valsts pārvaldes sniegto pakalpojumu kvalitāti, gan iedzīvotāju un valsts pārvaldes savstarpējo sadarbību.”
Savukārt Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde elektroniskajā vidē nodrošina vairāk nekā desmit e-pakalpojumus, no kuriem populārākie ir „Dzīvesvietas deklarēšana”, „Mani dati iedzīvotāju reģistrā”, „Pārbaude vai persona ir deklarēta norādītajā adresē” un „Manā īpašumā deklarētās personas”. Piemēram, 2014. gadā dzīvesvietu elektroniski deklarējuši vairāk nekā 80 000 iedzīvotāju, kas ir 40% no visām deklarācijām. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra departamenta direktors Uldis Apsītis aicina, lai šie pakalpojumi būtu izmantojami plašākam iedzīvotāju lokam, saņemt personas apliecības jeb eID karti un aktivizēt tajās pieejamo elektroniski parakstu.
Pašvaldību iesaistes nozīmību savu novadu iedzīvotāju iedrošināšanā apstiprina Egons Spalāns, Ventspils pilsētas domes, kas ir viena no līderiem „Latvijas e-indeksa” republikas nozīmes pilsētu kategorijā, izpilddirektora vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā: „Gan valsts centrālās pārvaldes institūcijas, gan pašvaldības ir ieguldījušas daudz līdzekļu, laika un citu resursu, lai izstrādātu e-pakalpojumus, taču nepietiekama ir šo pakalpojumu izmantotāju – iedzīvotāju un uzņēmēju – iesaiste, tādēļ pakalpojumi tiek nepietiekoši plaši izmantoti.”

Avots: www.latvija.lv

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573Mikrouzņēmumu nodokļa likumā
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv