Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Iznākusi 2015. gada jūnija „Lauku Lapa”

Tās galvenās tēmas:

 • Ziemāju ražas potenciāls ir labs;
 • Rūpes par vidi veicina bioloģiskās pārtikas patēriņu;
 • Pārbaudiet, vai esat pieteikušies pieejamajiem atbalsta veidiem!
 • Jaunākās izmaiņas nodokļu likumos;
 • Attaisnojuma dokumentiem jābūt atbilstošiem pakalpojumu faktiskajai būtībai;
 • Kā kopt augļu dārzus vasaras sākumā;
 • Siena granulu izēdināšana liellopiem;
 • Sasalšanas temperatūra;
 • Teļu imunitāte un selēns;
 • Mīlestība pret laukiem jāieaudzina skolas vecuma bērniem;

Briseles gaiteņos:

 • Situācija piena tirgū joprojām sarežģīta;
 • Bažas par ķīmiski kastrētu kuiļu gaļu;
 • Vērtē situāciju cūkgaļas tirgū;
 • Saimniecības bagātība ir čaklums.
„Lauku Lapas” kalendārā ir norādīti svarīgākie datumi, kurus lauku uzņēmējs nedrīkst aizmirst 2015. gada jūlijā.
Informāciju iesniedza LLKC

Ieteikumus izdevuma veidošanā gaidām uz e-pastu lauku.lapa@llkc.lv.