Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Izskanējis senioriem veltīts pasākums

13. maijā Aglonas novada Kultūras centrā norisinājās atpūtas  vakars  novada senioriem. Pasākumā piedalījās kuplā  skaitā vietējie seniori un viesi. Pavisam nesen uzsāka savu darbību jaunizveidotā “Aglonas novada senioru biedrība”. Tāpēc ciemos sabrauca kaimiņnovadu senioru biedrības, sniedza savus priekšnesumus un novēlēja biedrībai aktīvi iesaistīties sabiedriskajā un kultūras  dzīvē.

Pasākuma vadītāja Gunta Gulbe-Kalvāne iesāka vakaru ar sveicieniem visiem klātesošiem un aicināja uz skatuvi  Aglonas KC senioru deju dejotājas Dinas Staškevičas vadībā.  Šī bija viņu debijas uzstāšanās, kurai tika izvēlēta aizraujoša grieķu deja “Sirtaki”.  Pasākuma laikā seniorus uzrunāja Aglonas novada domes priekšsēdētājas vietnieks Osvalds Šatilovs, kurš teica pateicības vārdus par gariem darba gadiem piepildīto mūžu. Pagājušajā gadā nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds” organizēja pasākumu “Lūgšanu brokastis”, kas notika Līvānos. Pasākuma laikā tika vākti ziedojumi, kurus novirzīja senioriem, kas savu mūžu veltījuši darbam. Tāpēc visus seniorus sveica nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds”  vārdā, pasniedzot katram senioram  Aglonas maizes klaipiņu un pateicību. Maize vienmēr un visur ir sākums visiem sākumiem, tā simbolizē dzīvības, enerģijas un visa pozitīvā ceļu.
Koncertprogramma bija daudzveidīga, atraktīva  un jautra. Ciemiņi no Riebiņu novada – pensionāru biedrības “Riebiņu Varavīksne” deju kopa (vad. Ilze Piskunova)  un Krāslavas novada pensionāru biedrības deju kopa  “Mežrozītes” (vad. Aloida Andžāne) – izrādīja savu dejotprasmi. Savukārt Aglonas KC amatierteātris piedāvāja  klātesošiem noskatīties jautru lugu (vad. Inga Sprūģe). Īpašu noskaņu koncertam sniedza Krāslavas pilsētas senioru vokālais ansamblis   “Varavīksne” (vad.Tatjana Vogule),  izpildot dziesmas vairākās valodās. Vakara turpinājumā atpūtas vakara dalībnieki baudīja mūziku Līvānu lauku kapellas “Augusti” izpildījumā. Dziedot, dejojot un sarunājoties ātri pienāca vakara krēsla un seniori devās mājās, uz kurieni viņus nogādāja pagasta autobusi un laipnie šoferi. Visiem senioriem novēlam stipru veselību, izturību, gādīgus bērnus, mīļus mazbērnus un dzīvesprieku! Paldies visiem, kas palīdzēja sagatavot šo jauko un sirsnīgo pasākumu. FOTOGALERIJA.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv