Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Izsludina balvu konkursu „Cilvēka izaugsmei”

  Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā (ATPL), ASV vēstniecība Latvijā un Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA) izsludina balvu konkursu „Cilvēka izaugsmei” otro gadu pēc kārtas, lai godinātu Latvijas cilvēkus, organizācijas un uzņēmumus par īpašiem nopelniem un ieguldījumu cilvēka izaugsmē. Balvas piešķiršanas mērķis ir vairot cilvēka izaugsmes nozīmi un rosināt sociālās atbildības iniciatīvas, atspoguļojot labās prakses piemērus.

No š.g. 12.janvāra līdz 12.februārim tiek gaidītas nominācijas šādās kategorijās:
1. Par sociālo atbildību. Par izciliem sasniegumiem sabiedrības attīstībā, veicot ilggadīgu darbu sabiedrības labā, tai dāsni atvēlot laiku, zināšanas,  finanšu vai organizatoriskos resursus.

2. Par izcilu ieguldījumu izglītībā. Par izglītības un mācību kvalitātes un pieejamības veidošanu un uzlabošanu iedzīvotājiem visa mūža garumā.

3. Par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā. Par veselīga dzīvesveida veicināšanu, indivīda un sabiedrības veselības un labklājības atbalstīšanu un uzlabošanu, kā arī nevienlīdzības mazināšanu veselības aprūpes jomā.

4. Par izcilu ieguldījumu Latvijas nākotnē. Par bērnu un jauniešu labklājības un veselīgas attīstības sekmēšanu un mīlošas, stabilas aprūpes nodrošināšanu.
Konkursa uzvarētāji saņems tēlnieces Olgas Šilovas veidoto skulptūru „Asns”, goda diplomu un ielūgumu uz apbalvošanas ceremoniju ar iespēju tikties ar augsta līmeņa amatpersonām un sabiedrības pārstāvjiem. Laureātiem var tikt piešķirta naudas balva vai speciālbalva. Uzvarētāji tiks paziņoti apbalvošanas ceremonijā š.g. 16.aprīlī.
Pieteikumus vērtēs žūrijas komisija, ņemot vērā sekojošus kritērijus:
Ietekme un nozīme. Balvas pretendenta darbības nozīmīguma un ietekmes uz sabiedrību novērtējums.
Ilgtspēja. Balvas pretendenta darbības ilgtspējīga attīstība.
Novatorisms. Novatoriska, radoša un oriģināla pieeja.
Iedvesma. Paraugs citiem.
Uz balvu var pretendēt Latvijas pilsoņi un Latvijas Republikā reģistrētas uzņēmējsabiedrības, biedrības un nodibinājumi. Pretendentus balvas saņemšanai var izvirzīt jebkura fiziska vai juridiska persona, izņemot sevi. Iepriekšējā gada konkursa laureāti nevar tikt nominēti balvai atkārtoti. Pielikumā informācija par iepriekšējā gada balvas laureātiem.
Komentējot balvu konkursu, ASV vēstniecības pagaidu pilnvarotā lietvede Šarona Hadsone-Dīna sacīja: “Ir būtiski izteikt atzinību un godināt cilvēkus un organizācijas, kas palīdz veidot stipru un plaukstošu sabiedrību. Balva „Cilvēka izaugsmei” pievērš uzmanību šim nozīmīgajam veikumam, kas bieži vien paliek neievērots.”
ATPL prezidents Matīss Kukainis uzsvēra: „Cilvēka izaugsmei ir milzīga loma labklājīgu, vienlīdzīgu un veselīgu sabiedrību veidošanā. Lai gan Latvijā ir atgriezusies ekonomiskā izaugsme, tā atrodas nopietnu izaicinājumu priekšā, īpaši demogrāfiskās lejupslīdes un augstas ienākumu nevienlīdzības dēļ. Ar šo balvu vēlamies godināt tos cilvēkus, kas, neskatoties uz pastāvīgām grūtībām, iedvesmo citus.”
Pieteikumu balvu konkursam jāiesniedz elektroniski: info@cilvekaizaugsme.lv, aizpildot pieteikuma formu: http://site-116010.mozfiles.com/files/116010/Nominacijas_forma_2015.docx līdz 2014.gada 12.februārim. Pieteikumā jāiekļauj informācija par balvas pretendentu, pamatojums, iniciatīvas apraksts, panākumi un rezultāts, kā arī vismaz viena atsauksme.
Sīkāka informācija: www.cilvekaizaugsme.lv
Vērtēšanas vadlīnijas
Nolikums
Nominacijas_forma_2015

Par ATPL
ATPL ir vadošā ārvalstu tirdzniecības palāta Latvijā, pārstāvot vairāk kā 140 uzņēmumu. ATPL mērķi ir veicināt un stiprināt tirdzniecību, investīcijas, partnerību un draudzību starp ASV un Latviju, kā arī kalpot par viedokļu, zināšanu apmaiņas un kontaktu platformu biedriem, partneriem un starptautiskās uzņēmēju sabiedrības pārstāvjiem Latvijā. Palātas mērķi sakņoti četros pamatprincipos: godprātīga, atbildīga, uz sadarbību un izcilību vērsta darbība. Sīkāka informācija: www.amcham.lv

Par eLPA
Biedrības eLPA mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstot Latvijas nevalstisko organizāciju kopējās intereses un veidojot labvēlīgu vidi biedrību un nodibinājumu darbībai. eLPA apvieno NVO sektorā aktīvas juridiskas personas un privātpersonas, un darbojas kā NVO platforma – dažādu jomu organizāciju oficiāli reģistrēts sadarbības tīkls. Sīkāka informācija: www.nvo.lv

Par ASV Vēstniecību Latvijā
Amerikas Savienoto Valstu vēstniecība Rīgā ir ASV diplomātiskā pārstāvniecība Latvijā. ASV vēstniecības pagaidu pilnvarotās lietvedes Šāronas Hadsones-Dīnas vadībā vēstniecība skaidro un pārstāv ASV valdības un tās pilsoņu pozīciju par divpusējiem un daudzpusējiem politikas, ekonomikas un sociālajiem jautājumiem, strādā, lai nodrošinātu drošību un labklājību ASV pilsoņiem Latvijā, izsniedz vīzas Latvijas un citu valstu pilsoņiem un veicina kultūras un izglītības apmaiņu starp ASV un Latviju. Vēstniecība arī veicina ASV eksportu uz Latviju, atbalsta atvērtos tirgus un palīdz ASV uzņēmumiem darboties Latvijā un Eiropas Savienībā.
Kontaktpersona: Līga Smildziņa-Bērtulsone, ATPL izpilddirektore. Tālrunis: 6721-2204, e-pasts: liga.bertulsone@amcham.lv www.amcham.lv

 

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv