Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Izsludināta Aglonas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās

Aglonas novada pašvaldība aicina pieteikties vēlēšanu komisijas locekļa amata kandidātus līdz 2017. gada 22. augusta plkst.17.00 Aglonas novada domē,  Somersetas ielā 34, Aglonā.

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma  5. panta pirmā  daļa nosaka triju mēnešu laikā ievēlēt vēlēšanu komisiju.

Likuma 6. pants nosaka, ka vēlēšanu komisijas un iecirkņu komisijas izveidojamas no Latvijas pilsoņiem, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Par vēlēšanu komisijas vai iecirkņa komisijas locekli nevar būt Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts. Par iecirkņa komisijas locekli nevar būt persona, kura ir pieteikta par deputāta kandidātu vai ir kandidātu saraksta iesniedzēja.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

Pieteikuma veidlapu var saņemt vietējo pagastu pārvaldēs (Kastuļina, Grāveri, Šķeltova) vai Aglonas novada administrācijā Aglonā.

Lūdzam visus vēlēšanu komisijas locekļu pretendentus, kas atbilst iepriekšminētajiem kritērijiem, iesniegt  pieteikumus  par savu kandidatūru  līdz 2017. gada ­­­­­22. augusta plkst. 17.00 Aglonas novada domē, Somersētas ielā 34, Aglonā.

Vēlēšanu komisijas kandidāta pieteikuma veidlapa pieejama šeit:

Word vk_kandidāta_pieteikums

PDF    vk_kandidāta_pieteikums

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv