Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Izsludināta jauna kārta pasākumam „Arodapmācības un informāciju pasākumi”

  Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam Arodapmācības un informāciju pasākumi ar kopējo publisko finansējumu 347 052 EUR (trīs simti četrdesmit septiņi tūkstoši piecdesmit divi eiro). Iesniegumu pieņemšana notiks no 2014.gada 29.oktobra līdz 2014.gada 28.novembrim.
Pasākuma mērķis ir nodrošināt mācības, kas veidotu izpratni par lauksaimniecības attīstību, ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanas metožu lietošanu, kā arī zinātnes un jaunas prakses atziņu izmantošanu lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārtikas ražošanas (izņemot zivsaimniecības produktus) nozarēs.
Aktivitātes ietvaros tiek atbalstītas mācības par efektīvu lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu ražošanu, vidi saudzējošām tehnoloģijām, ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanas metožu lietošanas, kā arī produktu kvalitātes un pievienotās vērtības paaugstināšanas un savstarpējās atbilstības prasību ievērošanas jomā.
Iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir 2015.gada 1.jūnijs.
Projekta iesnieguma veidlapa un apmācību tēmas ir atrodami mājas lapā: www.lad.gov.lv sadaļā: Atbalsta veidi/Projekti un investīcijas/Atbalsta pasākumi/111-Arodapmācībās un informācijas pasākumi.
Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta  reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai Lauku atbalsta dienesta Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē (tālr. 67095000).

Avots: Lauku atbalsta dienests

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv