Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Izsludināta pieteikšanās uz Krāslavas novada vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu vietām

Gatavojoties Pašvaldību vēlēšanām, kas notiks 2021. gada 5. jūnijā, Krāslavas novada vēlēšanu komisija ir noteikusi, ka vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanās termiņš  ir no 2021. gada 18. marta līdz 9. aprīlim (Rīkojums Nr.1, 17.03.2021).

Komisiju locekļu kandidātu pieteikšanas kārtību un kandidātiem izvirzītās prasības nosaka  Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums https://likumi.lv/ta/id/35108-republikas-pilsetu-un-novadu-velesanu-komisiju-un-velesanu-iecirknu-komisiju-likums , kā arī Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija https://www.cvk.lv/lv/tiesibu-akti/instrukcijas/pasvaldibu-velesanu-iecirknu-komisiju-izveidosanas-instrukcija

Pieteikuma veidlapa:
Iec_kom_kand_pieteikums_PV2021
Iec.kom. pieteikums PV2021

Iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikumus iesniedz Krāslavas novada vēlēšanu komisijai:

  • Krāslavas novada domē (Rīgas ielā 51, Krāslavā) 13. kab. (obligāta iepriekš pieteikšanās pa tālruni – 29496549 vai 26672621) vai 3. kab. Obligāta iepriekš pieteikšanās pa tālruni 65624383);
  • Dagdas novada domes Klientu apkalpošanas centrā (Alejas ielā 4, Dagdā), iepriekš pieteikšanās pa tālruni 65681701.

Tālruņi papildu uzziņām: 29496549; 26672621

Avots: Krāslavas novada vēlēšanu komisija

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv