Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Izsludināts Aglonas novada jauniešu iniciatīvu projektu konkurss

Aglonas novada dome izsludina konkursu par finansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem, kas tiks īstenoti laika posmā no 2016. gada 20. maija līdz 20. novembrim. Konkursa mērķis ir uzlabot Aglonas novada jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, atbalstot jaunatnes iekļaušanos politiskajos, ekonomiskajos, sociālajos, izglītības, sporta un kultūras procesos Aglonas novadā.


Konkursā tiek aicinātas piedalīties Aglonas novadā darbojošās skolēnu pašpārvaldes, jauniešu biedrības, jauniešu organizācijas un jauniešu neformālās interešu grupas. Viena projekta pieprasītā summa nedrīkst būt lielāka kā 300.00 EUR. Kopējais budžets jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai 2016.gadā ir 1200.00 EUR.

Projekts jāiesniedz līdz 29.aprīlim (ieskaitot), plkst. 16:00. Papīra formā –  izdrukāts 1 (vienā) eksemplārā ar norādi jauniešu iniciatīvu projektu konkursam iesniegt Aglonas novada domē (Klientu apkalpošanas centrā),  Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads; elektroniskā versijā – sūtīt uz e- pastu: jauniesi@aglona.lv.
Sīkāka informācija pie jaunatnes lietu speciālista p.i. Aijas Mežinieces, tel. 22512269
Jaunieši, esiet atsaucīgi un izmantojiet piedāvāto iespēju savu ideju īstenošanai!

Konkursa NOLIKUMS

Informāciju iesniedza: Aija Mežiniece, jaunatnes lietu speciālista p.i.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv