Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Izsludināts konkurss jauniešiem “Lec biznesā!”

Veicinot jauniešu iesaistīšanos uzņēmējdarbībā, Hipotēku banka jau ceturto gadu izsludina biznesa plānu konkursu “Lec biznesā!”. Konkurss notiks divās kārtās. Pirmajā kārtā tiek aicināti jaunieši (18 līdz 30 gadus vecus) līdz 4.novembrim iesūtīt biznesa idejas aprakstu līdz 3 A4 lapām.

Konkursa pieteikums, kopā ar biznesa idejas aprakstu un pieteicēja CV, jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi lecbiznesa@hipo.lv Idejas aprakstam jāatbilst gan konkursa nolikumam, gan Starta programmas nosacījumiem.

Idejas tiks vērtētas, ņemot vērā:

  • Biznesa idejas apraksta skaidrību un precizitāti;
  • Tirgus aprakstu (mērķauditorija, potenciāls, konkurenti);
  • Projekta realizācijas aprakstu;
  • Finansiālā pamatotību/ idejas dzīvotspēju.
  • Pievienoto vērtību Latvijas ekonomikai.

50 labāko biznesa ideju autorus aicinās piedalīties otrajā kārtā, sagatavojot biznesa plānu, kas atbilst konkursa nolikumam un Starta programmas nosacījumiem.
Biznesa plāns būs jāsagatavo trīs nedēļu laikā, no 29.novembra līdz 19.decembrim. Ja nepieciešams, biznesa plānu palīdzēs sagatavot Bankas darbinieki.
Pēc tam notiks 2.posma vērtēšana – kurā vērtē pašus biznesa plānus.
Uzvarētāji tiks pasludināti 2014.gada 21.janvārī.
Konkursa rezultātā jaunietis vai jauniešu grupa iesaistās Hipotēku bankas Starta programmā un dibina savu uzņēmumu. Konkursa balvas ir atbalsta instrumenti, jauniešiem uzsākot uzņēmējdarbību.

Konkursa balvas
1. Pieciem (5) pretendentiem, kuru biznesa plāni tiks atzīti par vislabākajiem, tiks piesaistīti mentori, kā arī tie saņems naudas balvu – 1000 latus savas biznesa idejas realizācijai.
Nākamajiem pieciem (5) pretendentiem arī tiks piesaistīti mentori, kā arī piešķirta naudas balva – 500 lati savas biznesa idejas realizācijai.
2. Nākamajiem 20 pretendentiem, kad tie uzsāks savu uzņēmējdarbību, tiks piesaistīts mentors – pieredzējis nozares speciālists (kas sniegs atbalstu bez atlīdzības).
Ja vēlaties piedalīties konkursā, aicinām iepazīties ar materiāliem 

Informācijas avots: Hipotēku banka

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv