Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Izsludināts LIFE programmas 2014.gada projektu pieteikumu uzsaukums

  18.jūnijā Eiropas Komisijas (EK) mājas lapā tika publicēts aicinājums Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētām struktūrām iesniegt projektu pieteikumus LIFE programmas 1. perioda (2014 – 2017) 2014. gada atlases kārtā. LIFE programmai ir divas apakšprogrammas un katrā 3 prioritātes:

Vides apakšprogramma:

  1. Vide un resursefektivitāte
  2. Daba un bioloģiskā daudzveidība
  3. Vides pārvaldība un informācija

Klimata pasākumu apakšprogramma:

  1. Klimata pārmaiņu mazināšana
  2. Klimata pārmaiņu adaptācija
  3. Klimata pārvaldība un informācija

LIFE finansējumam var pieteikties gan publiskās institūcijas (valsts un pašvaldību iestādes), gan arī privātās struktūras (nevalstiskas organizācijas un komersanti). Projektu pieteikumu sagatavošanas vadlīnijas, pieteikšanās rokasgrāmatas un informācija par atbalstāmajām jomām pieejama EK tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm

Jāņem vērā, ka kopš 2014. gada mainījušies LIFE programmas nosacījumi – izveidota atsevišķa LIFE Klimats apakšprogramma, izstrādātas Eiropas Savienības līmeņa LIFE Vides apakšprogrammas prioritārās tēmas u.c. jauninājumi.

Projektu iesniegumus var izveidot un iesniegt, izmantojot tiešsaistes rīku „eProposal” līdz š.g. 16. oktobrim.

Papildus informāciju par izsludināto projektu konkursu var saņemt:

  • par vispārējiem LIFE programmas jautājumiem un LIFE Vide apakšprogrammu – Ilona Mendziņa, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta direktores vietniece, e-pasts: ilona.mendzina@varam.gov.lv
  • par LIFE Klimata apakšprogrammu – Sofija Grīnvalde, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Klimata pārmaiņu departamenta Klimata finanšu un tehnoloģiju nodaļas vecākā eksperte, e-pasts: sofija.grinvalde@varam.gov.lv

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija jūlija vidū rīkos informatīvo semināru par LIFE programmu 2014.-2017. gadam. Sīkāka informācija sekos VARAM mājas lapā.

Informācijas avots: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv