Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Izsludināts Mazo grantu konkurss „Iedzīvotāji veido savu vidi – 2018”

Viduslatgales pārnovadu fonds arī 2018. gadā izsludina projektu konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2018″. Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt radošus un inovatīvus vietējo iniciatīvas grupu un sabiedrisku organizāciju projektus, sekmējot Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķa „Stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu un piederības sajūtu savai valstij, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību” īstenošanu kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika, uzņēmējdarbības un vides sakopšanas jomās. Veicināt minēto aktivitāšu popularizēšanu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs.


Tāpēc arī šogad  Latvijas Valsts Simtgades Jubilejas gadā ikvienas  nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvu  grupu idejas un labie darbi tiks veltīti    mūsu valstij un ikvienam tās  stūrītim un tās cilvēkiem

Projektu konkursa finansējuma tematiskie virzieni ir:
- Novadu vietējās identitātes, cilvēku talantu un sasniegumu apzināšana;
- Seno amatu un prasmju apgūšana, stiprinot paaudžu saiknes;
- Sabiedriski pieejamas teritorijas sakopšana un aktīvās atpūtas vietu veidošana;
- Lietderīga brīvā laika pavadīšana bērniem un jauniešiem;
- Kultūras un sporta aktivitātes un pasākumi.

Projektu konkursu finansē  Aglonas, Līvānu, Preiļu un Vārkavas novadu pašvaldības.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš ir no 2018. gada 20. marta līdz 2018. gada 20. aprīlim.

Projekta ieviešanas laiks ir no 2018. gada 7. maija līdz 2018. gada 31. oktobrim.

Projekta iesniedzēji ar nolikumu un iesniegšanas veidlapu var iepazīties arī fonda mājas lapā www.vlpf.lv, Aglonas, Līvānu, Preiļu un Vārkavas novadu mājas lapās un sociālajos tīklos.

Pielikumi:

Nolikums_2018

Pieteikuma_ veidlapa_2018

Avots: Nodibinājums Viduslatgales pārnovadu fonds

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv