Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Izsludināts Mazo grantu projektu konkurss “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2021”

Viduslatgales pārnovadu fonds sadarbībā ar Preiļu, Līvānu, Aglonas un Vārkavas pašvaldībām izsludina projektu konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2021″. Šogad projektu īstenošanai paredzēts ilgāks laika periods kā iepriekš – vairāk kā septiņi mēneši. Kopējā grantu summa ir 14 850, 00 EUR. Viena projekta granta summa ir 550,00 EUR.


Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt radošus un inovatīvus vietējo iniciatīvas grupu un sabiedrisku organizāciju projektus. Konkursa kārtībā tiks atbalstīti projekti, kuri īsteno kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika, uzņēmējdarbības veicinošas aktivitātes un vides sakopšanu vietējā teritorijā, sekmē minēto aktivitāšu popularizēšanu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs.
Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, projektu pieteicējus lūdzam rūpīgi pārdomāt ieceri un tās īstenošanas iespējas.
Projektu konkursa finansējuma tematiskie virzieni ir:

  • Novadu vietējās identitātes, cilvēku talantu un sasniegumu apzināšana.
  • Seno amatu un prasmju apgūšana, stiprinot paaudžu saiknes.
  • Sabiedriski pieejamas teritorijas sakopšana un aktīvās atpūtas vietu veidošana.
  • Lietderīga brīvā laika pavadīšana bērniem un jauniešiem.
  • Kultūras un sporta aktivitātes un pasākumi.
  • Bezatkritumu dzīvesveida (zero waste) iniciatīvas.

Viduslatgales pārnovadu fonda uzraudzības padome šogad pievienoja vēl vienu aktuālu tematisko virzienu “bezatkritumu dzīvesveida (zero waste) iniciatīvas”. Šajā virzienā mēs sagaidām projektus, kuri orientēti gan uz atkritumu mazināšanu, gan uz vides tīrību, gan iniciatīvām, kuras rezultātā nerodas atkritumi. Piemēri ideju ierosmei: dalīto atkritumu konteineru novietņu izveide kapos, komposta kaudzes izveide daudzstāvu māju rajonā, otrreizējā audumu/drēbju pārstrāde (džinsauduma somu, darba apģērba utt. šūšana), tiešās iepirkšanās pulciņa izveide, brīvbodes lauku teritorijās, mēbeļu izgatavošana no paletēm, vides objektu izveide no kokmateriālu pārpalikumiem, zaru talkas un nodošana šķeldai, izglītības pasākumi un informatīvas kampaņas bezatkritumu dzīvesveida popularizēšanai.
Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš ir no 2021. gada 8. februāra līdz 2021. gada 8. martam.
Projekta ieviešanas laiks ir no 2021. gada 22. marta līdz 2021. gada 31. oktobrim.

Projekta pieteikuma dokumenti (konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa, atskaites veidlapa) atrodami Fonda mājaslapā: https://www.vlpf.lv/iedzivotaji-veido-savu-vidi/izsludinats-mazo-grantu-projektu-konkurss-iedzivotaji-veido-savu-vidi-2021

Informācija par konkursu vlpf@inbox.lv, 28399197, www.vlpf.lv

Avots: Nodibinājums Viduslatgales pārnovadu fonds

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv