Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Izstāde ”Laikrastam ”NOVADNIEKS” – 65”

No 29. – 19. VI Aglonas novada centrālajā bibliotēkā skatāma izstāde ”Laikrastam ”NOVADNIEKS” – 65”

  Izstāde stāsta par to, kā vairāk kā pusgadsimta laikā laikraksts veidojies un attīstījies, par nosaukuma un statusa maiņu, par radošo izaugsmi un kompetenci, liecina daudzās publikācijas, krāsainie un melnbaltie fotoattēli. Apmeklētāji var aplūkot 1950. gada pirmā numura kserokopiju, 1958. gada fotoreportāžu par to, kā top laikraksta kārtējais numurs, pārlapot avīžu komplektus, sākot no 1953. gada, atsaukt atmiņā un atpazīt ēkas, kurās dažādos laika posmos atradusies redakcija. Plaši atspoguļota laikraksta nosaukuma maiņa un „Novadnieka” pirmā numura prezentācija, redakcijas jaunās administratīvās ēkas atklāšana, 7000. numura iznākšana, sadarbība ar garīdzniecību, veidojot reliģiska satura pielikumu „Cerība”. Uzmanību piesaista „Novadnieka” izdotie krāšņie tematiskie kalendāri, kuri gandrīz 10 gadu garumā palīdzējuši saviem lasītājiem ne vien sekot līdzi dzīves grafikam, bet veikuši arī nozīmīgu kultūrvēsturisku izglītošanas darbu. Izstādes fotogalerija atspoguļo redakcijas kolektīva ikdienas darba gaitas – esot klāt visos novadam svarīgos notikumos; piedaloties ministru un amatpersonu vizīšu apspriedēs, veidojot Jāņu reportāžas, atspoguļojot kultūras un sporta pasākumu norises, iepazīstot zemnieku saimniecības, izglītojoties Eiropas Parlamentā, rīkojot atpūtas pasākumus pastniekiem un pansionāta senioriem. Laikraksta veidotāju atpūtas un svētku brīžus ilustrē fotogrāfijas no vasaras atpūtas braucieniem, Ziemassvētku rūķu balles, dzīves jubileju svinībām, vienkāršiem kopā būšanas mirkļiem un grandiozām Preses ballēm. Izstādi papildina laikraksta redaktores Tamāras Elstes gleznu izstāde. “Novadnieks” gluži kā “mazs cinītis gāž lielus vezumus” – caur grūtībām uz sasniegumiem, spēj noturēt cilvēku interesi. Spēt aizraut lasītāju 65 gadu garumā – tas ir atzinīgi vērtējams! Reģiona laikraksta attīstība, izaugsme ir svarīga un nozīmīga, jo bieži vien šis laikraksts, it sevišķi lauku cilvēkiem, ir vienīgais informācijas avots par dzīvi reģionā.

Informāciju iesniedza:
Dzintra Savitska
Aglonas novada centrālās bibliotēkas vadītāja