Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Izstrādāta vīzija par profesionālās izglītības nākotni Aglonas novadā

Lai sagatavotu atbildi LR Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) un paustu savu viedokli par novadā esošās profesionālās izglītības iestādes turpmāko darbību un attīstību , augusta beigās Aglonas novada domes sēdē tika izveidota darba grupa 11 cilvēku sastāvā. Nākotnes redzējumu un Viduslatgales profesionālās vidusskolas IPĪV „Jaunaglona” iespējas izvērtēja Aglonas novada domes, Aglonas internatvidusskolas un Viduslatgales profesionālās vidusskolas pārstāvji.

Aglonas internātvidusskolas direktors Didzis Vanags informējis, ka 10. septembrī darba grupas locekļi apmeklēja Kokneses novadu, kur iepazinās ar Vecbebru profesionālās vidusskolas un Bebru internātvidusskolas pieredzi skolu apvienošanas projekta īstenošanā. 20. septembrī darba grupa Aglonas novada domē sanāca uz noslēguma sanāksmi, kurā tika noformulēts pašvaldības redzējums par profesionālās izglītības iestādes Jaunaglonā turpmāko attīstību.

Apkopojot ierosinājumus, priekšlikumus un gūto pieredzi, sagatavots pašvaldības redzējums, vīzija par plānotajām darbībām laika periodā no 2014.gada līdz 2020.gadam. Vīzijas pamatā ir iecerēts apvienot Viduslatgales profesionālās vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietu „Jaunaglona” un Aglonas internātvidusskolu. Aglonas novada dome sagatavoto ziņojumu ar priekšlikumiem iesniegs LR Izglītības un zinātnes ministrijai, kas līdz 2014.gadam varētu veikt darbības, kas nepieciešamas Viduslatgales profesionālās vidusskolas IPĪV „Jaunaglona” atdalīšanai. Savukārt 2015.gadā atdalītā profesionālā izglītības iestāde varētu uzsākt autonomu darbību, sakārtojot un modernizējot materiāli tehnisko bāzi, izveidojot dažādas jaunas mācību programmas.
Plānotā vīzija paredz, ka šajā laikā IZM mācībiestādei piešķir Eiropas Savienības un citu fondu līdzekļus atbilstoši reģiona kvotām, kas paredzētas pārņemto profesionālās izglītības iestāžu modernizācijai.

Laikā no 2016. gada līdz 2020.gadam Aglonas novada Jaunaglonā darbu uzsāk Aglonas novada pašvaldības padotībā esoša un no valsts budžeta finansēta mācību iestāde, kas, saglabājot internātvidusskolas statusu, realizēs integrētas vispārizglītojošās un Latgales reģionam un Aglonas novadam nepieciešamās profesionālās izglītības programmas. °

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv