Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Izveidota jaunā Preiļu novada Būvvalde

26. augusta Preiļu novada domes sēdē tika nolemts Apvienot Preiļu novada Būvvaldi, Aglonas novada Aglonas pagasta Būvvaldi un Riebiņu novada Būvvaldi un rezultātā, uz reorganizējamo institūciju bāzes, izveidot Preiļu novada Būvvaldi, kas ir visu reorganizēto novadu Būvvalžu finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.


Preiļu novada domes sēdē 30. septembrī tika apstiprināts jaunās Būvvaldes nolikums, kā arī akceptēts amatu saraksts, kurā iekļautas četras štata pozīcijas: būvvaldes vadītājs, arhitekts/būvvaldes vadītāja vietnieks, būvinspektors, arhitekts/lietvedis – arhivārs. Sēdes laikā deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu Preiļu novada Būvvaldes vadītajā amatā apstiprināt līdzšinējo vadītāju Aivaru Klismetu. Aivara Klismeta kandidatūru vadītāja amatam virzīja pašvaldības izpilddirektors, kuram iepriekš tika uzdota reorganizējamo institūciju vadītāju  izvērtēšana.

Avots: Preiļu novada dome

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv