Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Izveidots aktīvo spēļu laukums

Biedrība „Preiļu rajona partnerība” sadarbībā ar Līvānu, Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu novadu domēm organizēja mazo grantu projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi”. Konkursa mērķis bija veicināt iedzīvotāju fiziskās un sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanu, izmantojot iedzīvotāju privāto iniciatīvu.  Pašvaldību iedzīvotājiem par projekta ideju un realizāciju bija iespēja saņemt atbalstu līdz 300.00 LVL. Projektu konkursā tika atbalstīts Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” projekts „Bērnu un jauniešu aktīvo spēļu laukuma izveide Aglonas novadā”.

Projekta rezultātā tika labiekārtota apkārtne pie Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra „Strops”, kuram līdzās atrodas biedrības „Neaizmirstule” telpas.

Projekta ietvaros tika uzstādīta aizveramā smilšu kaste, soliņi, ierīkots „Piedzīvojumu labirints”. Par piešķirto finansējumu tika iegādāta kroketa spēle,  ierīkots spēles laukums. Spēle ir kļuvusi ļoti populāra bērnu un jauniešu vidū. Projekta ietvaros tika iegādātas dārza spēles „Frizbijs”, „Ķeģļi”, „Izpletnis”, „Badmintons”, kuras labprāt spēlē gan bērni, gan pusaudži, gan jaunieši, kā arī pieaugušie.

 

 

 

Paldies par atsaucību,  uzņēmību, par dalību projekta īstenošanā Olitai un Genādijam Selickiem! Paldies Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra „Strops” darbiniekiem par ieinteresētību, sniegto ieguldījumu projekta veiksmīgā norisē! Paldies Aglonas novada domei par atbalstu!

Projekta rezultātā tika uzlabota vide mums apkārt, kā arī uzlabota iedzīvotāju dzīves kvalitāte!

Projekta koordinatore Valentīna Ondzule