Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Jāņi Priežmalē

Jāņa diena, Jāņa diena,
Kā mēs tevi sagaidām?
Pinam kroņus, cērtam meijas,
Pušķojami laidariņus:
Sienam sierus, cepam maizi,
Darām saldu alutiņu.

Gaidot Jāņu dienu Priežmalē, ļaudis ne tikai pin vainagus, sien sieru un darina alu, bet arī ritina dziesmu kamolīšus. Jau 20. jūnijā Kastuļinas tautas namā Jāņus ieskandināja Aglonas KC jauktais vokālais ansamblis ar koncertu „Visu gadu dziesmas krāju …”. Līgo vakarā Jāņa bērni pulcējās ciemata centrā pie ugunskura, lai slavinātu Jāņus, piedalītos dejās, rotaļās un atrakcijās, baudītu vietējo saimnieču sieru un saimnieku brūvēto alu. Kaut arī līgotājus pamatīgi pakapāja krusa, tomēr svētki bija izdevušies.

Arī nākamgad līgosim kopā!

Ja līgojam divi vien,
Neiet šurpu, neiet turpu,
Kad sanāca liela pulka,
Tad jel jauki atskanēja.

Pasākuma fotogrāfijas ir apskatāmas sadaļā Fotogalerijas. Foto: I. Nikitina

Pēc Kastuļinas TN vadītājas Ineses Nikitinas informācijas

sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv